Rozliczenie

Projekt należy rozliczyć tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż 1 miesiąc po zakończeniu przedsięwzięcia.
 
W skład rozliczenia projektu wchodzą:
Powinny one zawierać:
             -         kompletne dane adresowe,
             -         informacje o wieku uczestników,
             -         oraz być opatrzone ichwłasnoręcznymi podpisami,
             -         opiekunowie z Polski i Niemiec poświadczają listy swoimi podpisami.
 
  •      zestawienie kosztów   zestawienie kosztów całkowitych
  •      kopie faktur (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  •      inne materiały (np. zdjęcia, filmy, artykuły prasowe)
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl