Seminarium projektowo-metodyczne dla nauczycieli zaangażowanych w polsko-niemieckie projekty szkolne, w oparciu o metodę edukacji demokratycznej Betzavta-Miteinander. Wymiana szkolna – demokratycznie!

Szanowni Państwo,

Gustav Stresemann Institut w Bad Bevensen wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie, zapraszają Państwa do udziału w seminarium dla nauczycieli, pragnących podnieść swoje kompetencje w realizacji projektów międzynarodowych.

 

Seminarium pt. Wymiana szkolna – demokratycznie! przeprowadzone zostanie przez doświadczonych trenerów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gustav Stresemann Institut.

·         Czy polsko-niemiecką wymianę młodzieży można zorganizować demokratycznie?

·         Czy demokracja w Polsce i w Niemczech znaczy to samo?

·         Czym jest partycypacja organizacji spotkania i czy zawsze wszystko musi spoczywać na barkach nauczycieli?

·         Jak przekonać się do oddelegowania części zadań w ręce uczniów i czerpać radość z rezultatów wymiany współorganizowanej przez młodzież?

·         Co może mieć wspólnego takie podejście do wymiany z demokracją jako ustrojem politycznym?

 

Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy wspólnie z nauczycielami z Niemiec podczas seminarium „Wymiana szkolna – demokratycznie!" w Bad Bevensen w dniach 9-12.12.2015.

 

 

Podstawą metodyczną seminarium jest program treningu demokratycznego Betzavta-Miteinander. Koncepcja programu została wypracowana pod koniec lat 80. XX wieku w Izraelu, a następnie zaadaptowana w Niemczech, gdzie do dziś jest z powodzeniem stosowana jako element szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej. Jej podstawę stanowią ćwiczenia, w których istotne jest doświadczanie procesów partycypacyjnych i refleksja nad własną postawą i dokonywanymi wyborami. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy mają możliwość odniesienia niejednokrotnie abstrakcyjnego pojęcia demokracji do sytuacji codziennych, takich jak wyrażanie opinii, podejmowanie decyzji, relacje większość-mniejszość czy rozwiązywanie konfliktów. Uzupełnieniem programu są metody integracyjne do wykorzystania podczas spotkań młodzieży, a także wykłady. 

 

Język: polski i niemiecki z tłumaczeniem symultanicznym.

Podróż: uczestnicy z Polski otrzymają częściowy zwrot kosztów podroży wg kalkulatora kosztów podroży PNWM.

 

Zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 15 października 2015 r. wyłącznie za pomocą formularza online: http://wiki.dpjw.org/webform/de/node/168

 

Opłata za udział w seminarium wynosi 50 euro.

Ulotka wraz z programem seminarium do pobrania tutaj.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl