Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

30-lecie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz XXVII Walne Zebranie Delegatów

21 kwietnia 2023 roku w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin obchodziliśmy 30-lecie powstania Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Byli z nami delegaci reprezentujący wszystkie gminy i powiaty naszego województwa oraz zaproszeni goście z Niemiec. W trakcie spotkania okolicznościowe przemówienie wygłosili polski prezydent Euroregionu Pomerania Krzysztof Soska i niemiecki prezydent Euroregionu Pomerania Michael Sack. Jako gospodarz wystąpił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Cztery pracownice: Elżbieta Pawlewicz, Julia Leśniewska, Magdalena Świst oraz Monika Zienkiewicz zostały nagrodzone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego srebrnymi Oznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego. Dyrektor biura Paweł Bartnik przypomniał historię naszego Stowarzyszenia. Na zakończenie zagrała Orkiestra Dęta Domu Kultury „13 Muz” – „Szczecińska Trzynastka” prowadzona przez Mateusza Kupskiego. Jej występ został przyjęty owacyjnie. W trakcie przerwy wszystkich uczestników spotkania poczęstowano urodzinowym tortem.

W drugiej części odbyło się XXVII Walne Zebranie Delegatów SGPEP na którym Zarząd uzyskał absolutorium za rok 2022. Przyjęto również budżet naszego Stowarzyszenia na rok 2023. W trakcie obrad dołączono do SGPEP: Powiat Świdwiński i Powiat Szczecinecki.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.