Wsparcie finansowe dla NGO z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg w tym w ramach Funduszu Małych Projektów. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dysponuje środkami na wsparcie finansowe na podstawie art. 202 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na ograniczony budżet (ok. 7 mln EUR), wsparcie kierujemy do polskich beneficjentów […]

Duże zainteresowanie naszym webinarium

Na zaproszenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 7 września 2023 odbyło się webinarium dotyczące Funduszy Małych Projektów Interreg VI A. W spotkaniu udział wzięło blisko 70 uczestników. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy zasady dotyczące aplikowania na środki z projektów Funduszu Małych Projektów, które realizowane są w obecnym […]

Zatwierdzono pierwsze projekty z Funduszu Małych Projektów Interreg VIA

W dniu 30.08.2023 roku w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszy Małych Projektów Interreg VI A dla Celu Szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Zarządzający – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz Celu Szczegółowego 6.3 „Wzmocnienie zaufania” – (Zarządzający – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.). Członkowie EKS zatwierdzili pierwsze projekty z dofinansowaniem z Funduszy Małych Projektów. Dla C.S 4.6 dofinansowanie otrzymał […]

Zmiany w wytycznych dla Funduszu Małych Projektów

Zmiany wynikają z zaleceń Komisji Europejskiej, która poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty […]

Webinarium dot. Funduszu Małych Projektów Interreg VI A

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. Funduszu Małych Projektów Interreg VI A w nowej unijnej perspektywie. Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Webinarium odbędzie się w dniu 07.09.2023 r.  godz. 11:00 – 12:00. Wraz z naszymi parterami z Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. […]

Ogłoszenie naboru oraz przyjmowanie wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VI A

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania otwiera w dniu 02.08.2023 nabór dla projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg VI A w Celu Szczegółowym 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” realizowanym w ramach Programu Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027. Nabór dedykowany jest dla polskich i niemieckich beneficjentów chcących realizować „Małe Projekty” w CS 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” i […]

1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Interreg VI A

W dniu 11.07.2023 w Löcknitz odbyło się konstytuujące posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Interreg VI A dla projektów FMP w CS 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” i 6.3 „Wzmocnienie zaufania”. Podczas spotkania zatwierdzono regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Członkowie EKS zapoznali się z zasadami funkcjonowania i wytycznymi dla Funduszy Małych Projektów w obecnym Programie. Powołany skład […]

Nowa interpretacja dotycząca kwalifikowalności dobrowolnej, nieodpłatnej pracy!

Logo FMP Interreg VIA

Uwaga -> w szczególności wszystkie projekty w trakcie opracowywania! Szanowni Państwo, Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę […]

Zatwierdzono Wytyczne dla Funduszu Małych Projektów Interreg VI A!

Po prawie sześciu miesiącach intensywnych prac przygotowawczych i ścisłej współpracy z Instytucją Zarządzającą i Partnerami Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027, przekazujemy Państwu wytyczne i dokumenty aplikacyjne Funduszu Małych Projektów. Jak już Państwo wiecie, w tym okresie pojawią się znaczące zmiany w realizacji Funduszu Małych Projektów. Stowarzyszenie Gmin Polskich […]