Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Małych Projektów

Za nami pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące funkcjonowania Funduszu Małych Projektów Interreg VIA w najbliższych latach. W dniu 9 maja na zaproszenie koordynatorów projektu „Hauptamt stärkt Ehrenamt” oraz Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Greifswaldzie, pracownicy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. z Löcknitz, wspólnie przedstawili zasady dotyczące składania wniosków w ramach nowego FMP. […]

Prace nad Funduszem Małych Projektów Interreg VI A są już na finiszu!

zdjęcie spotkanie online

Jak wielokrotnie informowaliśmy w nowym Programie Interreg VIA, Fundusz Małych Projektów będzie wyglądał nieco inaczej. FMP będzie podzielone na dwa odrębne projekty, którymi zarządzać będą Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. Od stycznia 2023 roku oba stowarzyszenia powołały grupę roboczą ds. FMP która spotyka się regularnie i opracowuje wspólne dokumenty dla […]

Kolejne spotkanie grupy roboczej Interreg VI A

W Euroregionie Pomerania życie obywateli jest ściśle powiązane z granicą.  W związku z tym nasza polsko-niemiecko grupa robocza FMP pracuje wytrwale. Dzisiaj temat: wytyczne i opcje budżetowe.  Pozdrawiamy ciepło ? tym razem z Löcknitz.

Spotkanie grupy roboczej Interreg VI A

Nie zwalniając tempa i wspierając intensyfikacje współpracy transgranicznej informujemy, że 12.01.2022 odbyło się pierwsze niemiecko-polskie spotkanie nowo ukonstytuowanej grupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów.  Odnosząc się do Programu Współpracy Interreg VIA A Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg /Polska 2021-2027 należałoby dążyć do jak najszybszego uruchomienia Funduszy Małych Projektów jako ważnych elementów Programu służących wspieraniu współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów […]