Szkolenie dla wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Świnoujściu

21 maja 2015 w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, na zaproszenie Sekretarz Miasta – Pani Iwony Szkopińskiej, odbyło się szkolenie dla wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przeprowadzone przez pracowników Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom możliwości dofinansowania projektów polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki terenu przygranicznego.
W spotkaniu wzięli udział nauczyciele świnoujskich szkół i przedszkoli, którzy od lat prowadzą udane projekty międzynarodowe, ale było też kilka osób, które po raz pierwszy zetknęły się z naszą organizacją i możliwościami dofinansowania spotkań polsko-niemieckich. Podczas szkolenia omówione zostały zasady aplikowania o dofinansowanie przedsięwzięć, sposób wypełniania wniosków oraz zagadnienia dotyczące realizacji projektów.
 
 
 
 
 
 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl