"Wspólnie ponad granicami" ETC - Day 2012

Tak brzmiało motto obchodzonego w całej Europie w dniu 21 września „Dnia Europejskiej Współpracy (ETC-Day 2012)”. W tym dniu szczególną uwagę zwracano na ok. 70 transgranicznych i transnarodowych programów UE wspierających współpracę. W województwie zachodniopomorskim gospodarzem obchodów ETC Day był Kołobrzeg, który z sukcesami korzysta z unijnego wsparcia i realizuje wiele projektów. Konferencja roczna podsumowująca program Interreg IVA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (Województwo Zachodniopomorskie), rozpoczęła się nietypowo. Wszyscy zaproszeni goście mogli na własne oczy przekonać się, jak Kołobrzeg skorzystał z unijnego wsparcia i odbyć 10 kilometrową wycieczkę rowerową , której trasa poprowadziła wzdłuż bałtyckiego szlaku rowerowego nr 10 (EUROVELO 10 odcinek Kołobrzeg - Sianożęty). Etap ten został zrealizowany dzięki wsparciu programu INTERREG IV A. Sama konferencja odbyła się w sali konferencyjnej portu jachtowego w Kołobrzegu. Celem było podsumowanie dotychczasowych efektów programu Interreg IVA (2007-2013) oraz rozmowy o przyszłości. Wszyscy zaproszeni goście podkreślali, iż niemal każda osoba zna jakiś projekt realizowany w ramach funduszy UE w swoim bliskim otoczeniu. Czy jest to wyremontowana droga, przedszkole czy festiwal sztuki. - Wielkie znaczenie mają także projekty europejskie związane z wymianą doświadczeń wśród ludzi – podkreślała Ursula Brautferger, z Instytucji Zarządzającej programem Interreg IVA. – Europa bez granic, musi najpierw powstać w głowach i sercach ludzi. Stąd też podkreślano, iż w przyszłości bardzo ważne będą projekty związane z rynkiem pracy, demografią i edukacją. - Cieszę się, że w ramach programu Interreg IVA powstało tyle interesujących projektów – podkreślała Iwona Brol - Dyrektor Departamentu EWT w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które pełni rolę polskiego Koordynatora Krajowego Programu Interreg IVA. - To m.in. 12 kilometrowa promenada na wyspie Uznam, współpraca lasów państwowych zmierzająca do ekologicznej produkcji drewna czy projekt Telemedycyna. Paweł Bartnik, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze Szczecina, który odpowiedzialny jest za wdrażanie projektu Fundusz Małych Projektów (FMP) w ramach programu Interreg IVA podkreślał, jak ważną rolę w realizacji programu odgrywa Wspólny Sekretariat Techniczny w Löcknitz, który jest dowodem na to, iż realizowanie projektów na pograniczu jest potrzebne. Konferencji towarzyszyła także giełda projektów realizowanych w ramach Interreg IVA. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko polsko-niemieckiego biura wdrażającego FMP oraz pozostałych beneficjentów projektu: Zamku Książąt Pomorskich, Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie i Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl