2. Szkolenie z zakresu rozliczania projektów za nami

Tym właśnie aspektom poświęcone było drugie szkolenie dla beneficjentów z zakresu sprawozdawczości i rozliczania projektów, które odbyło się 6 marca 2018 r w Prenzlau w siedzibie Uckerwelle. Szkolenia w tym zakresie zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i nie inaczej było tym razem. W spotkaniu udział wzięło 85 uczestników, w tym 52 z Niemiec i 33 z Polski. Szkolenie podzielone było na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył działań promocyjno-informacyjnych oraz ogólnych zasad dotyczących zamówień publicznych. Przedstawicielka Instytucji Zarządzającej Pani H. Schütt szczegółowo omówiła nawigację w systemie eMS podczas składania raportów partnera i raportów projektu. W kolejnej części szkolenia beneficjenci podzieleni na dwie grupy spotkali się z kontrolerami krajowymi z art. 23. Uczestnikom przekazano informacje dotyczące procesu rozliczania, w tym zakresu i rodzaju dokumentów księgowych jakie należy przedłożyć, aby rozliczyć wydatki w poszczególnych kategoriach budżetowych. Zwrócono szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów Prawa Zamówień Publicznych. Z uwagi na rozpoczęcie działań w wielu projektach beneficjenci mieli wiele szczegółowych pytań do kontrolerów dotyczących przygotowywania raportów.

Zainteresowanie udziałem w szkoleniu było bardzo duże. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło blisko 120 osób. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników takie szkolenia będą regularnie organizowane w przyszłości. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę władz i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego za udostępnienie sal konferencyjnych oraz do Instytucji Kontrolujących, tj. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, lnvestitionsbank des Landes Brandenburg za wkład i wsparcie merytoryczne.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl