79 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pod tytułem ?Zapewnienie wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego oraz zakładowy system opieki zdrowotnej?.

Postępujący brak wykwalifikowanej kadry w branży medycznej i opiekuńczej staje się znacznym wyzwaniem gospodarczym i politycznym zarówno w Niemczech jak i w Polsce.
W wyniku zmian demograficznych oraz coraz dłuższej średniej życia w obu krajach liczba osób wymagających opieki od wielu lat sukcesywnie rośnie. Jednocześnie zmniejsza się ilość młodych ludzi decydujących się na kształcenie w zawodach medycznych i opiekuńczych.
Jest wiele przyczyn tej sytuacji. Potencjalnych kandydatów odstraszają nierzadko stosunkowo ciężkie warunki pracy i małe zarobki. Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego wskazuje w najnowszej analizie pt. „Zawody opiekuńcze i medyczne bez aprobaty” na to, że kolejnym czynnikiem powodującym brak odpowiedniej kadry jest przechodzenie do innych zawodów, podczas gdy przekwalifikowanie się w kierunku zawodów medycznych i opiekuńczych obarczone jest sporymi trudnościami.
Ze względu na to, że 75% obecnie zatrudnionych w branży opiekuńczej wykonuje swój zawód do emerytury lub taką chęć deklaruje, celowym wydaje się jest podejmowanie działań, mających na celu zatrzymanie ich w branży. Zatrudnieni domagają się nie tylko wyższych pensji, ale również uznania i lepszych warunków pracy (pogodzenie życia prywatnego i zawodowego), oraz możliwości awansu zawodowego.
W ramach Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców przedstawione zostały strategie i działania mające na celu zabezpieczenie kadry wykwalifikowanej w branży medycznej i opiekuńczej w Euroregionie POMERANIA. Forum było platformą, podczas której można było nawiązać oraz zainicjować nowe kontakty.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl