87. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. ?Prawo zamówień publicznych po obu stronach granicy? w Myśliborzu.

W dniu 24.09.2019 w Myśliborskim Ośrodku Kultury odbyło się 87 Polsko- Niemeickie Forum przedsiębiorców, które oworzył Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz-  Piotr Sobolewski oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Poleskich Euroregionu Pomerania pan Paweł Bartnik.

Podczas Forum uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, sądowym, wynikami kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wśród prelegentów pojawili  się uznani w Polsce eksperci z dziedziny prawa zamówień publicznych, praktycy z ogromnym doświadczeniem, którzy wygłosili wykłady, dzieląc się z uczestnikami najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą najważniejszych zagadnień z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych: rażąco niska cena, odmienność wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniach publicznych, realizacja dodatkowych robót, robót zamiennych i robót dodatkowych, wad formy pisemnej i specyfiki oferty składanej  postaci elektronicznej, właściwego rozumienia uzupełniania, poprawiania oraz wyjaśniania oświadczeń i dokumentów, a także obowiązujących zasad składania oświadczeń i dokumentów.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl