Bawaria coraz bliższa naszemu sercu. Polsko-niemiecka konferencja partnerów. Oberschleißheim, 12-15.04.2016

Już po raz osiemnasty działacze młodzieżowi, nauczyciele i kierownicy placówek edukacji pozaszkolnej z Zachodniopomorskiego i Bawarii spotkali się, by omówić zrealizowane w ubiegłym roku polsko-niemieckie projekty młodzieżowe oraz zaplanować nowe działania. Tradycyjnie już organizatorem konferencji z polskiej strony było  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a z niemieckiej, Bawarskie Koło Młodzieży (Bayerischer Jugendring). Konferencje partnerskie wpisały się na stałe w kalendarz spotkań obu partnerów. Odbywają się na początku każdego roku na przemian w naszym województwie i w Bawarii. Takie spotkania dają partnerom wymian  możliwość ewaluacji zrealizowanych projektów, spojrzenia na nie z perspektywy czasowej, wymiany doświadczeń z innymi realizatorami wspólnych działań oraz poznania specyfiki pracy z młodzieżą w kraju partnerskim. Nasze konferencje zawsze owocują nowymi partnerstwami. Działa tu niezawodna "Mund - zu - Mund - Propaganda", czyli opowieść uczestnika, koordynatora nauczyciela o tym jak było. I jeśli rzeczywiście spotkanie młodzieżowe było udane, to dzieje się tak, jak w zeszłym roku w przypadku niemieckiej szkoły Montessori Rhoen-Saale i Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym. Podczas konferencji partnerów w Szczecinie Ewa Radanowicz i Michał Panfil postanowili jesienią 2015 roku zrealizować wspólny projekt. Podczas pożegnania w Radowie Małym płakało nie tylko 60 polskich i niemieckich uczniów, ale żal ściskał za gardło także nauczycieli.  W maju br. uczniowie z Polski jadą do Bawarii i jak mówi Michał Panfil, wszyscy moi koledzy, którzy byli ze  mną w Polsce zadeklarowali pomoc w realizacji spotkania w Sandbergu. Mało tego, jest też kilku nowych, którzy chcą przyłączyć się do naszej grupy.

 

Fot. Kulinarne zwiedzanie Monachium, zakończone pod słynną cukiernią Schmalznudeln.

 

Fot. Podczas zabaw integracyjnych wszyscy dobrze się bawili.

 

 Fot. Podsumowanie i planowanie projektów było najważniejszą częścią konferencji.

 

      Zeszłoroczna szczecińska konferencja zaowocowała również nowym, elitarnym partnerstwem.  Okazało się, że wśród Bawarczyków był emerytowany pracownik banku, obecnie wolontariusz, zaangażowany w pomoc defaworyzowanej młodzieży w powiecie Fürth k. Norymbergii, Horst Feulner. To on zobaczył na wystawie jednego ze sklepów kolorowe kredki firmy Faber - Castell, która ma siedzibę w Stein, w miejscowości w  której mieszka Horst Feulner. Firma Faber - Castell prowadzi także na terenie zakładu Akademię Sztuki i to właśnie tam doszło do pierwszego spotkania przyszłych partnerów; Katarzyny Łąckiej -Kupiec, wicedyrektor szczecińskiego Liceum Plastycznego i rektora Akademii, prof. Uli Rothfussa. Obie placówki wyraziły zainteresowanie wspólnymi projektami, wkrótce nastąpi rewizyta Uli  Rothfussa w Szczecinie. Profesor zaproponował już polskiej szkole współudział w wystawach w dwóch akademiach sztuki w Chinach.

 

Fot. Gra miejska przy zamku Schleisshein.

 

Fot. Wspólna fotografia przed jednym z trzech zamków Schleissheim.

 

Fot. Bawarski przewodnik poczęstował nas sokiem z porzeczki i czarnego bzu.

 

Fot. Typowy bawarski posiłek na Viktualienmarkt: biała kiełbasa, precle i słodka musztarda.

 

Dzięki gościnności Bawarskiego Koła Młodzieży mogliśmy poznać jeszcze innego przyjaciela Polski, Udo Kramera z powiatu norymberskiego, który od lat realizuje projekty sportowe z młodzieżą z Pucka. Gdy jednak przyjrzał się naszym aktywnościom (projektom żeglarskim, artystycznym, muzycznym), ale przede wszystkim poznał zaangażowanych w pracę z młodzieżą nauczycieli, dyrektorów domów kultury, Centrum Żeglarskiego, zapragnął również znaleźć partnera w zachodniopomorskim.

 

Fot. Wizyta w siedzibie Bawarskiego Koła Młodzieży. Referat Judith Roesch na temat pracy młodzieżowej w oparciu o szkoły.

 

 Fot. Spotkanie w Centrum Informacji Młodzieżowej w Monachium.

 

Bawarskie Koło Młodzieży, z którym współpracuje nasze Stowarzyszenie od prawie dwudziestu lat, wpisane jest w struktury państwa niemieckiego. W każdym kraju związkowym istnieje taka młodzieżowa organizacja dachowa,  zrzeszająca wszystkie stowarzyszenia, grupy działające z młodzieżą i na rzecz młodzieży, począwszy od  harcerzy, po grupy sportowe, wyznaniowe, a także działające nieformalnie przy otwartych placówkach młodzieżowych.  Z Bawarskim Kołem Młodzieży, które  było gospodarzem tegorocznego spotkania, Euroregion Pomerania współpracuje już od 1998 roku. To duże wyzwanie, by co roku znaleźć taki termin, który odpowiadałby wszystkim partnerom, był na tyle wczesny, by umożliwił aplikowanie o wsparcie do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Co roku jednak nam się to udaje, a liczba uczestniczących w konferencji partnerów wzrasta z każdym spotkaniem.  Tegoroczna konferencja odbyła się od 12 do 15 kwietnia br., a jej głównym celem było podsumowanie współpracy placówek młodzieżowych obu krajów w 2015 roku i zaplanowanie wspólnych działań na bieżący i następny rok. Miejscem obrad była młodzieżowa placówka kształceniowa Am Tower, prowadzona przez Stefana Stolla, przyjaciela Polski, zaangażowanego we współpracę z zachodniopomorskimi szkołami i placówkami edukacji pozaszkolnej. Am Tower jest przede wszystkim miejscem edukacji nieformalnej dla niemieckich grup młodzieżowych, ale także dla osób uczestniczących w projektach międzynarodowych. Z racji tego, że zarówno Stefan Stoll, jak i jego żona, Monika są pedagogami sztuki,  punktem ciężkości pracy projektowej w Oberschleißheiim jest sztuka. Jest ona tu traktowana jako element terapii dla młodzieży z problemami osobowościowymi, ale nie tylko. To także  ważny element preorientacji zawodowej młodych ludzi. Sztuka pozwala odkryć swoje mocne strony, predyspozycje, ale przede wszystkim wyzwala w młodzieży kreatywność i uczy wyrażać siebie poprzez twórczość. Kolorowa mozaika prac ułożona w jadalni placówki przekonuje także, że sztuka może nauczyć młodych ludzi pracy w grupie oraz wspólnej odpowiedzialności za projekt. Stefan Stoll to miły i skromny artysta, pedagog. Choć nie zna języka polskiego zdążył już  oczarować młodzież i nauczycieli z Łobza, Radowa Małego i Szczecina. W szereg zainteresowanych współpracą  szczecińskich szkół oprócz Zespołu Szkół nr 5 wpisało się tego roku Liceum Plastyczne, które już za kilka miesięcy przeprowadzi wspólne, polsko-bawarskie  warsztaty rzeźbiarskie. W pracowni rzeźbiarskiej Stefan Stolla czuję się jak u siebie w domu, powiedziała w czasie konferencji, K. Łącka-Kupiec z Liceum Plastycznego. Moi uczniowie będą zachwyceni tym miejscem. Już sobie wyobrażam wspólne zajęcia z  "modelowania głowy"  czy  warsztaty malarskie.

 

 Fot. Spotkanie z najmłodszym radnym monachijskim Dominikiem Krauze.

 

Fot. Zwiedzanie monachijskiego ratusza.

 

Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy po długiej chorobie spotkał się ze swoimi partnerami z Łobza,  burmistrzem Piotrem Ćwikłą i dyrektorem Domu Kultury, Dariuszem Ledzionem, Lorenz Drexl. Lorenz jest wielkim sympatykiem Łobza i jego mieszkańców, przyczynił się do utworzenia prawie dwadzieścia lat temu Komitetu Partnerskiego Affing -Łobez i działał jak tylko mógł, by wspierać polsko-niemieckie projekty młodzieżowe. Wielokrotnie gościł a szkole w Affing kilkudziesięcioosobowe  grupy muzyków, sportowców, zawsze miał otwarte serce dla dzieci z domu dziecka. Ostatnia taka wizyta miała miejsce w Affing w zeszłym roku. I co ciekawe, goście z Affing nie chcą być goszczenie w łobeskich hotelach. Proszą zawsze o gościnę u mieszkańców. Mówią, że tu czują się jeszcze lepiej niż u siebie w domu.  Oprócz zaangażowania w pracę z młodzieżą mieszkańcy Affing wspierają gminę Łobez. Tego roku przekazany zostanie miastu używany, ale sprawny wóz strażacki.

 

Fot. Projekt żeglarski został przygotowany. Od lewej A. Grygorowicz-Szulc, S.Stoll, M. Piasecka-Górny, M.Sell, I. Kowalczyk.

 

 Fot. Nasi przyjaciele z Affing otrzymali w prezencie prace uczniów Liceum Plastycznego w Szczecinie.

 

 Fot. Partnerzy z Łobza i Affing, od lewej: Hans Wuensch, Piotr Ćwikła, Lorenz Drexl i Dariusz Ledzion.

 

Konferencja partnerów dała okazję Marii Syrek, prezesowi Zachodniopomorskiego Oddziału PTSM  oraz Gerhardowi Kollerowi, prezydentowi bawarskiego stowarzyszenia Niemieckich Schronisk Młodzieżowych do oceny wspólnych działań i zaplanowania nowych. Dzięki zaproszeniu wystosowanemu do PTSM przez G. Kollera (także prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych - EUFED) trwają rozmowy o wstąpieniu PTSM w struktury EUFED. Już na wrzesień br. partnerzy zaplanowali wspólną konferencję bawarskich i polskich kierowników schronisk młodzieżowych, którzy chcieliby aktywnie realizować polsko-niemieckie projekty młodzieżowe w oparciu o bazę schronisk młodzieżowych. Druga część tego cyklu odbędzie się w 2017r.  w schronisku młodzieżowym w Norymberdze.  G. Koller wyraził także zainteresowanie projektem wspólnych praktyk młodzieży w bawarskich schroniskach młodzieżowych, podobnie jak ma to miejsce w Meklemburgii Pomorzu Przednim, Berlinie i Brandenburgii.

 

Fot. Pożegnanie z Udo Kramerem i Horstem Feulnerem w Stein.

 

Fot. Rozmowy o partnerstwie Katarzyny Łąckiej-Kupiec z Liceum Plastycznego i Uli Rothfussem, rektorem Akademii Sztuki Faber-Castell.

 

Wszyscy uczestnicy konferencji  z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwali się w relację o projektach żeglarskich. Dwa takie spotkania odbyły się w zeszłym roku, kolejne dwa zaplanowane są na sierpień i wrzesień br. Młodzież przez pięć dni w Monachium i 5 dni w Szczecinie będzie uczyła się podstaw żeglowania, musztry żeglarskiej, będzie przygotowywała łodzie,  w których odbędzie rejsy po jeziorze Ammersee i Jeziorze Dąbie. Zawsze marzyliśmy, by zamieszkać na przystani, powiedział Michael Sell, kierownik placówki młodzieżowej z Babenhausen, uczestniczący w zeszłorocznych projektach. I w tym roku nasze marzenie się spełni. W Centrum Żeglarskim otworzono piękne i nowoczesne schronisko młodzieżowe. Takie warunki to bajka. Za koordynację ze strony polskiej odpowiada Anna Grygorowicz-Szulc, nauczycielka Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinie i Magdalena Piasecka - Górny, wicedyrektor Centrum Żeglarskiego. -Mamy jeszcze przed sobą dużo pracy, ale na pewno zdążymy zapewniała partnerów M. Piasecka - Górny. Na koniec chcielibyśmy jednak wspomnieć tych, którzy zazwyczaj są podczas konferencji niewidoczni, ale bez ich zaangażowania i otwartości i kompetencji kulturowych współprac bawarsko -polska byłaby dużo trudniejsza. To dwie młode dziewczyny, pracownice Bawarskiego Koła Młodzieży, wydziału odpowiedzialnego za współpracę z krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Izraela. Juliane Niklas i Valerie Dusch - dziękujemy!

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl