Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie

W dniach 11-14 października 2017 r. w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie zorganizowane zostały Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Podczas ostatniego dnia można było wziąć udział w cyklu prezentacji projektów polsko-niemieckich, realizowanych przez DK 13 Muz we współpracy z niemieckimi partnerami, a dofinansowanych m.in. ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz z Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Przedstawione zostały prezentacje multimedialne z pokazami filmowymi i zdjęciami, obrazującymi charakter i specyfikę różnorodnych projektów polsko-niemieckiej wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowanych w ramach stałej i cyklicznej współpracy transgranicznej Domu Kultury 13 Muz z partnerami niemieckimi. Inicjatorami i animatorami, koordynującymi ww. projekty są pani Violina Janiszewska oraz pan Janusz Janiszewski. W spotkaniu czynnie brała udział także młodzież, która chętnie opowiadała o swoich wrażeniach i przeżyciach, związanych z uczestnictwem w międzynarodowych spotkaniach.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl