Do Odry wpuszczono 11.000 młodych jesiotrów

2 października br. po raz pierwszy do Odry zostały wpuszczone młode jesiotry, wyhodowane w kontenerowym laboratorium po niemieckiej stronie rzeki. Tym samym dokonano milowego kroku w przywracaniu populacji wymarłego jesiotra w Morzu Bałtyckim. 

Sukces projektu zostanie osiągnięty jednak dopiero wówczas, gdy dorosłe i dojrzałe płciowo osobniki jesiotra bałtyckiego powrócą na tarło do odpowiednich dla nich zasobów wodnych. Zgodnie z zapewnieniami naukowców będzie to możliwe dzięki wczesnemu przyzwyczajaniu narybku do zapachu i smaku konkretnej wody. Stąd ważne jest obecnie, aby młode jesiotry dorastały właśnie w warunkach oferowanych im przez Odrę w naszym regionie.
 
Próba przywrócenia jesiotra w naszych wodach jest możliwa dzięki realizacji polsko-niemieckiego projektu pt. "Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry", dofinansowanego ze środków Interreg IV A w wysokości prawie 3 mln. euro.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl