Dominika Gaik z wizytą w Szczecinie

14 października 2015 roku biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania odwiedziła Dominika Gaik, koordynator wymiany szkolnej w warszawskim biurze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Powodem wizyty była organizacja polsko-niemieckiego seminarium dla nauczycieli "Bal debiutantów". Szkolenie będzie trwało od 14 do 17 października, a udział w nim biorą partnerzy wymian szkolnych.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest współorganizatorem tego projektu.

 

 

 

 

 

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl