Dyrektor PNWM Stephan Erb z wizytą w Szczecinie


W czwartek, 21.02.2013 roku po raz pierwszy do Szczecina przyjechał Stephan Erb, dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) oraz Szymon Kopiecki, pracownik Referatu wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży w Poczdamie, odpowiedzialny za rozliczanie polsko-niemieckich projektów dwóch szczecińskich jednostek centralnych: Jednostki Centralnej PNWM, działającej w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Jednostki Centralnej PNWM reprezentowanej przez Zachodniopomorski Oddział PTSM.
 
Najważniejszym zadaniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest ułatwianie nawiązywania kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką. PNWM wspiera różne formy wymiany młodzieży: bezpośrednio - przyznając dofinansowanie na realizację projektów oraz pośrednio poprzez doradztwo, pomoc merytoryczną, organizowanie szkoleń czy warsztatów. Na temat specyfiki polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych w regionie przygranicznym, w tym na temat planowanego na czerwiec 2013r. Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania, rozmawiali z zaproszonymi gośćmi  Paweł Bartnik i Irena Stróżyńska, dyrektorzy SGPEP.
Kolejnym punktem programu była wizyta w szczecińskim magistracie, gdzie gości przyjął Michał Przepiera, Dyrektor Biura Strategii, wyrażając zainteresowanie międzynarodowymi projektami młodzieżowymi, wspieranymi przez PNWM i realizowanymi w Szczecinie i regionie.
 
Tego dnia znaleźliśmy także moment na spojrzenie na nasze miasto z lotu ptaka. Tak jak się spodziewaliśmy, widok z Cafe 22 zaparł dech w piersiach nam wszystkim. I tu nastąpiło kolejne miłe polsko-niemieckie spotkanie. Przy jednym ze stolików spotkaliśmy nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie i Bettina-von-Arnim Schule z Berlina, którzy wraz z uczniami realizowali właśnie w tym czasie projekt polsko-niemiecki.
 
Ostatnim punktem dnia była wizyta w siedzibie drugiej Jednostki Centralnej PNWM - w Zachodniopomorskim Oddziale PTSM. Tu oprócz Marii Syrek gości witali: Dariusz Matejski, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM oraz Jacek Kowalski, specjalista, którzy od lat wspierają pracę projektową jednostki centralnej  PTSM zarówno  w zakresie edukacji ekologicznej młodzieży jak i turystyki młodzieżowej. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, marzenia o placówce edukacyjnej w prawobrzeżnej części Szczecina, czy polsko-niemieckie projekty ekologiczne, które mogłyby się odbywać w sieci palcówek ekologicznych województwa zachodniopomorskiego, zdominowały wieczorne spotkanie.
 

Od lewej P. Bartnik, I. Stróżyńska, S. Erb, Sz. Kopiecki

 

Od lewej I.Kowalczyk, S. Erb, Sz. Kopiecki

 

Od lewej M,Syrek, S. ERb, Sz. Kopiecki, M.Przepiera, P. Bartnik, I.Stróżyńska

 

Od lewej S.Erb, M.Syrek, M.Przepiera, P.Bartnik, Sz. Kopiecki, I.Stróżyńska, I.Kowalczyk

 

Od lewej S.Erb, Sz.Kopiecki, M. Syrek

 

Od lewej D.Matejski, J.Kowalski, M.Syrek, Sz.Kopiecki, S.Erb

 

S.Erb ogląda dokumentację PNWM

 

Sz.Kopiecki ogląda dokumentację PTSM

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl