I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie wybrane do pilotażowego projektu polsko-niemieckiego ?Upamiętniać ludzi?

Projekt „Upamiętniać ludzi” jest projektem pilotażowym, w którym udział wezmą tylko dwie szkoły z Niemiec i dwie z Polski. Jest on wpisany w umowę koalicyjną rządu niemieckiego i ma na celu walkę z rasizmem, antysemityzmem i homofobią, stanowiącymi ważny element demokracji i wolnego społeczeństwa. Projekt ma umożliwić młodym ludziom odwiedzenie miejsc pamięci i pracę nad historią własnego kraju i kraju sąsiada oraz odtworzenie losów ofiar nazizmu. Częścią tego projektu jest inicjatywa „młodzież pamięta”, w ramach której organizowane będą wspólne polsko -niemieckie spotkania i warsztaty dla młodzieży szkolnej.
Pierwsze spotkanie robocze  odbyło się w Berlinie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec 28 marca 2019 roku. Tym samym  I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie przystąpiło do projektu „Upamiętniać ludzi”, który realizowany będzie w roku szkolnym 2019 / 2020 we współpracy ze szkołą partnerską Gymnasium Carolinum w Neustrelitz w Niemczech. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, które na spotkaniu reprezentowane było przez Bertrama von Moltke, kierownika referatu 601 odpowiedzialnego za bilateralne stosunki w dziedzinie kultury i mediów z Polską, Republiką Czeską, Wielką Brytania, Danią, Austrią i Szwajcarią, a także: Jensa Waibela oraz Heinza Wirtha. Nasze Liceum reprezentowała Monika Dąbrowska, wicedyrektor szkoły oraz koordynatorki projektu: Jolanta Leśnik i Dorota Jardzioch, nauczycielki języka niemieckiego. W spotkaniu uczestniczyli także: przedstawicielka ambasady polskiej w Berlinie, kierownik wydziału kultury, Jadwiga Janukowicz, a z ramienia Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Dorota Bastos. Na spotkaniu obecna była również Julia Senft, koordynator projektu z Gymnasium Carolinum w Neustrelitz oraz Katarzyna Bogatek koordynatorka z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie oraz Sarah Homann, reprezentująca Comenius Gymnasium w Datteln.
Na spotkaniu w Berlinie ustalono wstępny harmonogram prac związanych z realizacją projektu, obejmujący m. in. złożenie przez szkoły partnerskie wspólnych wniosków i ustalenie terminów spotkań przygotowawczych. Tematem rozmów był również sposób finansowania projektu i przedstawienia go szerszej opinii publicznej za pomocą prasy, radia, telewizji lokalnej i ogólnokrajowej oraz mediów społecznościowych.
Mimo że projekt zaplanowano na przyszły rok szkolny, już 1 sierpnia 2019 roku w Warszawie szkoły uczestniczące w projekcie wezmą udział w obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których uczestniczyć mają ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec.

 

 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl