Inwestycja w Oberbarnimschule zakończona.

Związek Kształcenia Zawodowego Eberswalde, jako niemiecki partner transgranicznego projektu „Wykorzystanie szans europejskich - zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje w infrastrukturę w Euroregionie POMERANIA”, po ponad 2-letnim okresie realizacji inwestycji zorganizował w dniu 30 października br. uroczyste otwarcie dobudowanego do Oberbarnimschule w Eberswalde nowego zaplecza edukacyjnego.
Projekt ten został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IV A. Jego celem jest polepszenie warunków kształcenia zawodowego na obszarze Euroregionu POMERANIA, dzięki czemu możliwym będzie kontynuowanie dalszej współpracy między partnerami w dziedzinie transgranicznego kształcenia i dokształcania. Od 15 lat polskim partnerem Związku Kształcenia Zawodowego jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich z Kołobrzegu, który w ramach przedmiotowego projektu inwestycyjnego podjął działania mające na celu adaptację pomieszczeń i ich wyposażenie według nowego standardu, tak aby możliwym było dalsze pogłębianie i rozwijanie partnerskiej współpracy w ramach praktycznej nauki zawodu w kołobrzeskiej placówce.
Uroczyste zakończenie realizacji projektu w Eberswalde zostało zorganizowane w nowej auli, wzięło w nim udział wielu gości, m.in. przedstawiciele ze świata polityki i gospodarki. Obecni byli również przedstawiciele szkoły partnerskiej, w tym przede wszystkim Dyrektor – Zbigniew Stankiewicz oraz Wicedyrektor – Małgorzata Wietrzycka, którzy pogratulowali sobie i swoim partnerom wyjątkowej dotychczasowej współpracy. Goście z Polski przywieźli ze sobą także podarunki dla niemieckich uczniów i przekazali je na ręce dyrekcji Oberbarnimschule z najlepszymi życzeniami i nadzieją na dalsze, owocne, polsko-niemieckie projekty.     
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl