Jubileusz 20-lecia działalności Jednostki Centralnej PNWM w Szczecinie

Dwadzieścia lat temu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) powierzyła naszemu Stowarzyszeniu funkcję kierowania jednostką centralną PNWM, zarówno dla wnioskodawców wymiany szkolnej jak i pozaszkolnej. Początek nie był wcale łatwy. Co prawda na granicy niemiecko-francuskiej pracowała już od wielu lat bliźniacza organizacja, jednak sytuacja na naszej granicy nie była porównywalna.  Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, organizowanie wspólnych imprez młodzieżowych (takich jak chociażby festiwal młodzieży dla 1500 osób)  wymagał od nas licznych spotkań zarówno z polskimi jak i niemieckimi służbami granicznymi, przygotowywania setek list granicznych i odpowiednich zezwoleń. Przekraczanie granicy w konwoju autobusów trwało do kilku godzin. Dziś niewiele osób o tym pamięta i z tego się cieszymy. Kilkadziesiąt spotkań rocznie uczniów Zespołu Szkół w Policach i Europaschule w Löcknitz wpisało się w kalendarz euroregionalnych projektów. Co roku spotykają się ze sobą szczecińskie i brandenburskie przedszkolaki, muzycy z Łobza i Wiek dają wspólne koncerty, a plastycy ze Szczecina i Augsburga tworzą wspólne rzeźby. Patrząc na minione lata możemy z dumą stwierdzić, że naszym wnioskodawcom udało się przeprowadzić wspaniałe projekty.

   Zgodnie z Wytycznymi PNWM od samego początku wdrażaliśmy w życie ważne dla naszej organizacji zasady subsydiarności, partnerstwa i otwartości. Przez minione dwadzieścia lat staraliśmy się służyć wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. Przez ten czas zmieniły się nie tylko formularze wnioskowania o dotację PNWM, sposoby aplikowania o środki (od kilku lat funkcjonuje możliwość wnioskowania online), ale także kryteria przyznawania dotacji, wymagania stawiane wnioskodawcom, czy też specjalne uregulowania, dotyczące projektów realizowanych w obszarze przygranicznym. Kto przebył z nami tę długą drogę wie, że kiedyś nie trudno było złożyć wniosek o dotację PNWM i otrzymać dofinansowanie, ale obecnie jest... jeszcze łatwiej i przyjaźniej.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja, która działa zgodnie z misją: wspierać jak największą liczbę polsko-niemieckich projektów młodzieżowych, które przyczyniają się do zbliżania mieszkańców obu krajów, przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów. Dziś nasza jednostka centralne PNWM jest największym działającym po polskiej stronie przedstawicielem PNWM. Co roku wspiera ponad 220 polsko-niemieckich projektów przedszkolaków, uczniów wszystkich rodzajów szkół, chórów, klubów sportowych i stowarzyszeń, co stanowi ponad 3500 projektów dofinansowanych przez naszą jednostkę. W pierwszym roku naszej działalności zrealizowanych i dofinansowanych zostało 86 projektów z udziałem  ponad 3 tysięcy młodych osób. Do 2016 roku z dofinansowania PNWM skorzystało ponad 166 tysięcy młodych mieszkańców zachodniopomorskiego, którzy spotykając się z rówieśnikami z innego kraju poznali także ich kulturę, kuchnię, tradycje, sposoby spędzania wolnego czasu. Jest to cenne doświadczenie szczególnie w momencie dojrzewania, gdy młody człowiek kształtuje swój ogląd świata, realizuje marzenia, dokonuje ważnych wyborów życiowych.  Badania prof. Thomasa z Uniwersytetu w Ratyzbonie wskazują, że młody człowiek uczestniczący w projekcie międzynarodowym staje się inną osobą. Wzrastają jego kompetencje międzykulturowe, pewność siebie, wrażliwość na inną kulturę. Takie doświadczenie nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie ogromna praca i zaangażowanie nauczycieli, opiekunów grup młodzieżowych i koordynatorów wymian.

Receptę na udane wieloletnie partnerstwa szkolne znalazły szkoły, nagrodzone podczas jubileuszowej konferencji, która miała miejsce 8 grudnia 2016r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Zarząd Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyróżnił i jednocześnie odznaczył "polsko-niemiecką tablicą współpracy"  Gimnazjum Nr 2 w Świnoujściu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie,

I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Wszystkie wyróżnione placówki współpracują ze swoimi partnerami ponad 15 lat, a dwie z nich (Zespół Szkół w Policach i III LO w Szczecinie) ponad 25 lat.

Jubileuszowe spotkanie miało szczególną oprawę. Tym razem organizując konferencję postanowiliśmy oprzeć się o naszych wspaniałych wnioskodawców.  Stąd wybór na miejsce obrad szkoły muzycznej, która od lat organizuje artystyczne spotkania młodych chórzystów i muzyków.

Oprawę kulinarną powierzyliśmy Zespołowi Szkół Nr 6 w Szczecinie, który od ponad dziesięciu lat realizuje bardzo udane polsko-niemieckie praktyki cukiernicze i kulinarne. Aulę ozdobiły ponadto prace uczniów Liceum Plastycznego, stworzone podczas projektu z młodzieżą z Augsburga. Tak miła atmosfera sprzyjała również wymianie doświadczeń.

O pracy twórczej z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie opowiadała Wioletta (Violina) Kuriata Janiszewska, która zrealizowała w br. ciekawy projekt teatralny. Polsko-niemieckie przedstawienie "Można się lubić" dofinansowane zostało w ramach projektu "4x3"  i umożliwiło podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie i Schwedt twórczą pracę.

O pracy z polską i niemiecką młodzieżą niepełnosprawną opowiadali także przedstawiciele Centrum Żeglarskiego, którzy od lat realizują projekty żeglarskie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie i Patzig. Żeglowanie bez taryfy ulgowej daje im pewność siebie i wiarę we własne siły - podkreślał Tomasz Seidler. Z kolei o tańcu pod żaglami  i szalonych warsztatach tanecznych opowiadała Zofia Sadłowska. Trudno się było tym nie zachwycić oglądając serię fantastycznych zdjęć.

Wymianę szkolną  z kolei zaprezentowała Ewa Radanowicz, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym, która opowiadała o możliwościach, jakie stoją przed uczniami podczas projektów międzynarodowych.  Ewa Radanowicz podkreślała jednak, że planując polsko-niemieckie spotkanie w centrum wszelkich działań zawsze stoi uczeń. No i oczywiście oddane grono pedagogiczne. Wtedy projekt ma szansę na sukces.

Wartość wspólnego tworzenia pokazała także Katarzyna Łącka-Kupiec, wicedyrektor Liceum Plastycznego w Szczecinie. Tygodniowe warsztaty rzeźbiarskie z udziałem młodzieży z Polski i Bawarii pokazały potrzeby, drzemiące w młodych twórczych ludziach. Ciekawość innej kultury, otwartość i akceptacja inności jest codziennością w szkole artystycznej, ale wspólne tworzenie jednej rzeźby wymagało nie tylko umiejętności językowych, ale także zdolności do pracy w teamie, zgody na kompromisy i radości ze wspólnego tworzenia.

O wizji i misji PNWM mówił Szymon Kopiecki, przedstawiciel poczdamskiego biura PNWM. Podsumował trzyletni cykl tematyczny mobilności zawodowej wśród młodych Polaków i Niemców oraz przedstawił proponowany temat na następne trzy lata – różnorodność.

 

Dla nas organizatorów najważniejsze jednak wydarzyło się po zakończeniu konferencji. Nasi wnioskodawcy ze sobą rozmawiali. Wymieniali się adresami, telefonami, zapraszali się do udziału we wspólnych projektach, przerzucali się pomysłami na udane spotkanie cyrkowe, muzyczne czy sportowe. I o to nam najbardziej chodziło. Tworzymy sieć placówek, które wspólnie mogą więcej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurier Szczeciński  - 9.12.2016 r.

 

Kurier Szczeciński - 14.12.2016 r.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl