Konferencja Inauguracyjna Projektu Edukacyjnego "Zdrowe Dzieci W Zdrowych Gminach"

W dniu 18 października 2017 w Kołobrzegu odbyła się konferencja inauguracyjna Projektu Edukacyjnego „ Zdrowe Dzieci W zdrowych Gminach”. We współczesnym świecie nadwaga i otyłość oraz wady postawy, to najpoważniejsze problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. Zdrowe odżywianie i ruch wśród dzieci, ale też wsparcie edukacyjne rodziców i nauczycieli – to główne założenia programu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”.

Projekt ten to transgraniczna inicjatywa, w której bierze udział 5 gmin z Polski i Niemiec. Działania w projekcie dążą do wzbudzenia w dzieciach motywacji do zdrowego trybu życia oraz udzielania im wsparcia na drodze do tego celu. Wartość projektu: 1.300.689,49 euro. Kwota dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A: 1.105.586,05 euro. Okres realizacji : 01.09.2017r. – 28.02.2021r.

Konferencje oficjalnie otworzył Prezydent Miasta Janusz Gromek wraz z Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowską. Projektem objęci będą uczniowie klas 1 w Polsce i klas 2 w Niemczech. Sportowe zajęcia w szkołach zostaną urozmaicone m.in. o lekkoatletykę i inne aktywności sportowe. Do szkół podstawowych w Drzonowie i Dźwirzynie trafi dodatkowe wyposażenie dla istniejących placów zabaw. Nowy sprzęt pojawić ma się również w salach gimnastycznych. Utworzone zostaną sale dietetyczne, które pozwolą na prowadzenie praktycznych zajęć pod okiem fachowców z zakresu zdrowego odżywiania, przygotowania odpowiednich posiłków. To rodzice wraz z dziećmi będą współpracować nad ich tworzeniem, a w ten sposób kształtować się będą wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe. Zadaniem projektu jest zadbanie o aktywność ruchową najmłodszych dzieci i dostosowanie pracowni oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej do ich wieku.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl