Konferencja jednostek centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W dniach od 22 do 24 października br. w Berlinie - Spandau  odbyła się coroczna konferencja polskich i niemieckich jednostek centralnych PNWM. Tematem tegorocznej konferencji była młodzież. Naukowcy wzięli pod lupę młodych ludzi w Polsce i w Niemczech, analizowali ich świat wartości, zainteresowania, postrzeganie siebie i świata. Wyniki aktualnych badań nad młodzieżą polską i niemiecką stały się punktem wyjścia do dyskusji  w mniejszych grupach roboczych, tu przedstawiono także analizę porównawczą młodzieży obu krajów. Podczas konferencji zajmowano się ponadto nowymi formatami w wymianie polsko-niemieckiej, organizacją spotkań młodzieży zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju czy miejscem historii w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Ostatni dzień konferencji poświęcony był perspektywom dwunarodowych i europejskich spotkań młodzieży i mobilnością młodych ludzi.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl