Konferencja otwierająca projekt "Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii"

W dniu 25 stycznia 2018r. odbyła się konferencja otwierajaca projekt "Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia", który zakłada współpracę w kwestiach prawnych i organizacyjnych ratownictwa medycznego, a takż transgraniczną współpracę pomiędzy obywatelami i instytucjami administracji publicznej (dyspozytornie, departamenty społeczne, resorty spraw wewnętrznych, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie). Podwyższa kulturową i fachową akceptacje instytucji dla zabezpieczenia warunków bytowych kraju sąsiedniego i przyczynia się do stworzenia sieci powiązań pomiędzy administracjami. Dzięki planowej i wydajnej integracji posiadanych personalnych i technicznych zasobów ratownictwa medycznego osiągnięte zostanie trwałe połączenie struktur ratownictwa, które w tej formie na dzień dzisiejszy jest niewyobrażalne.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl