Konferencja pn. "Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020"

15.05.2013 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja pn. „Współpraca transgraniczna  w nowej perspektywie 2014 - 2020”, która była zorganizowana przez nowopowstałą Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.
    Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Przewodniczący Polskich Części Komisji Międzyrządowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, Pan Piotr Stachańczyk.
    W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele 15 Euroregionów ze wszystkich granic Polski, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również przedstawiciel Komisji Europejskiej.  Konferencji przewodniczył Pan Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.
 Podczas posiedzenia omawiano kwestie, odnoszące się do współpracy transgranicznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
    Z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwano się wystąpieniom prelegentów, którzy w swoich wystąpieniach szeroko i wyczerpujące omawiali tematy.
    Jako pierwszy wystąpił Pan Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który w swym wystąpieniu mówił o współdziałaniu Komisji Międzyrządowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej z Euroregionami. Pan Stachańczyk podkreślił kluczową rolę Euroregionów w pracach Komisji Międzyrządowych oraz specyficzne spojrzenie z punktu widzenia Euroregionów na problematykę współpracy transgranicznej.
    Następnie wystąpił Pan Jacek Multanowski, Zastępca Dyrektora w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jego prelekcja dotyczyła Samorządowego oraz obywatelskiego wymiaru współpracy transgranicznej. Zwrócił uwagę na fakt, iż od miesiąca sprawy współpracy transgranicznej leżą w kompetencjach Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. Z punktu widzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych polityka na poziomie kraju jest równie ważna jak współpraca społeczeństw lokalnych na pograniczu. MSZ ogłasza konkursy na dotację projektów z dziedziny współpracy międzynarodowej, jak również tworzy sieć Ośrodków Debaty Międzynarodowej (dawne Regionalne Centra Informacji Europejskiej).
    Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Pana Jana Olbrychta, Posła Parlamentu Europejskiego o kierunkach rozwoju współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem. nowego podmiotu prawnego jakim jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Niestety eurodeputowany Olbrycht nie mógł osobiście uczestniczyć w tej konferencji, natomiast przesłał specjalne wystąpienie, które zostało odtworzone podczas posiedzenia.
    W dalszej kolejności wystąpił przedstawiciel Komisji Europejskiej, Pan Guus Muijzers Przedstawiciel DG Regio mówił o przyszłości współpracy transgranicznej  w ramach EWTi EISP 2014-2020 widzianej z perspektywy Komisji Europejskiej.
    Wystąpienie to wywołało szczególne zainteresowanie ze strony uczestników konferencji, gdyż temat o którym mówił prelegent nabiera szczególnego znaczenia w obecnym okresie przygotowawczym do kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020.
    Pan Muijzers podkreślił w swoim wystąpieniu, że wyrównywanie poziomów życia oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych jest priorytetem polityki spójności w Unii Europejskiej. Horyzontalne zarządzanie wielopoziomowe powinno być realizowane zarówno przez administrację centralną, regionalną, ale także z udziałem Euroregionów na zasadach partnerskich. Prelegent wskazał na ścisły związek pomiędzy współpracą a wzajemnym zaufaniem partnerów. Ponadto podkreślił rolę i znaczenie małych projektów i współpracy euroregionalnej  w kształtowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów. Współpraca transgraniczna jest procesem długotrwałym, a wypracowane dobre relacje bazują na kontaktach międzyludzkich. Wskazał, że to co euroregiony realizują przez już prawie 2 dekady, daje efekt długofalowy.
    Ponadto zaakcentował konieczność wprowadzenia uproszczeń w dostępie do funduszy unijnych, a w przypadku małych projektów do 100 tys. EUR wprowadzenia ryczałtów bez konieczności zbierania faktur i pełnego dokumentowania wydatków.
    W sprawach różnych Prezes Stowarzyszenia Euroregionu Tatry, Pan Bogusław Waksmundzki zaprezentował proces tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, jak również przedstawił korzyści i zagrożenia jakie płyną z utworzenia takiej zinstytucjonalizowanej wyższej formy współpracy.
    Na zakończenie konferencji Prezes Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Czesław Fiedorowicz złożył podziękowania za współorganizację konferencji Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych, Pani Joannie Kapuścińskiej oraz życzył wszystkim uczestnikom szczęśliwego powrotu do domów.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl