Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg V A

23.11.2017 podczas Konferencji Rocznej w Greifswaldzie zaprezentowane zostały działania w ramach Programu Współpracy Interreg V A. Program tegorocznej konferencji był zróżnicowany i stworzył możliwość poznania całego spektrum działań w Programie Współpracy.

W konferencji udział wzięło ponad 140 uczestników. Prezentowano nie tylko aktualne dane związane ze stanem wdrażania Programu Interreg V A, ale również ciekawe przykłady projektów transgranicznych z innych programów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Ze swoim referatem wprowadzającym w konferencji uczestniczył również przedstawiciel Komisji Europejskiej w Niemczech. W każdym roku organizatorzy starają się wprowadzić nowy element do programu konferencji. W tym roku zorganizowano giełdę kooperacji dla partnerów projektów. Taka oferta połączona z możliwością uzyskania informacji bezpośrednio od pracowników reprezentujących Wspólnych Sekretariat, Fundusz Małych Projektów oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży przyniosła spodziewany efekt w postaci licznych i bardzo intensywnych rozmów między uczestnikami. Giełda kooperacji powinna wejść na stałe do programu konferencji rocznych w przyszłości.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl