Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie konferencji o przyszłości Europy, idei która ma być okazją dla debat na temat reform Unii Europejskiej. Konferencja będzie nowym forum publicznym, które umożliwi otwartą, przejrzystą i ustrukturyzowaną debatę z obywatelami. Jej tematem będzie szereg kluczowych priorytetów i wyzwań. Będzie to forum oddolne, dostępne dla wszystkich obywateli, ze wszystkich środowisk i wszystkich zakątków Unii. Powinno ono odzwierciedlać różnorodność Europy. Komisja Europejska proponuje, by debata w ramach konferencji toczyła się wokół dwóch równoległych wątków: pierwszy z nich dotyczyłby polityki i tego, co Unia powinna osiągnąć, zaś drugi – kwestii instytucjonalnych.

Ostatecznym celem konferencji jest wzmocnienie powiązań między Europejczykami a instytucjami, które im służą.

Komisja proponuje inaugurację konferencji w Dniu Europy – 9 maja 2020 r. W tym roku przypada 70. rocznica podpisania deklaracji Schumana i 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. Ponieważ inauguracja zbiegnie się z objęciem rotacyjnej prezydencji w Radzie UE przez Chorwację, wydarzenie inauguracyjne mogłoby odbyć się w Dubrownik

Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1582332956481&uri=CELEX%3A52020DC0027

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl