Kontrola PNWM

 

1 lipca 2013 w szczecińskiej jednostce centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, działającej w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, przeprowadzona została kontrola dokumentów na miejscu. Kontrolę przeprowadził pan Szymon Kopiecki, pracownik Referatu wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży Biura PNWM w Poczdamie. Kontroli poddane zostały dokumenty aplikacyjne i rozliczeniowe, składane przez wnioskodawców PNWM do jednostki centralnej PNWM w Szczecinie. Kontrola obejmowała wymianę pozaszkolną z lat 2011 i 2012. Kontrola wypadła pozytywnie. 
 
 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl