Medale dla niemieckich partnerów

Jeszcze tylko pół roku pozostało do całkowitego zakończenia realizacji projektu pt. "Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym". Mając na uwadze trud i zaangażowanie włożone w blisko trzyletnie wdrażanie wspólnego przedsięwzięcia, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie przyznało niemieckim samorządowcom realizującym projekt brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa.

 
Medale otrzymali:
Pan Dietmar Schulze (Starosta Powiatu Ueckermark),
Pani Barbara Reinhold (Powiat Ueckermark),
Pan Andy Häusler (Powiat Ueckermark),
Pani  Anna Gazdecka (Powiat Ueckermark),
Pan Dirk  Wagner (Powiat Barnim).
 
Wyróżnione osoby wykazały się dużym zaangażowaniem we współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie pożarnictwa. Dzięki temu udało się zakupić nowoczesny sprzęt, który jeszcze przez wiele lat będzie służył strażakom po obu stronach granicy do prowadzenia działań ratowniczych. Przyznane medale są również wyrazem podziękowania za bardzo dobrą współpracę z powiatami niemieckimi w zakresie szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ludności obszarów przygranicznych.
 
Odznaczenia zostały przekazane podczas tegorocznych powiatowych obchodów Dnia Strażaka zorganizowanych na gryfińskim nabrzeżu (wybudowanym częściowo również ze środków Programu Interreg IV A). Podczas imprezy zaprezentowane zostały nowe możliwości służb mundurowych, jak również odbyły się pokazy sprzętu ratowniczego, pozyskanego w ramach transgranicznego projektu.
 
Polski partner projektu – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – finansowo zakończył już jego realizację i pozytywnie przeszedł końcową kontrolę, przeprowadzoną przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Działania w projekcie nie dobiegły jednak końca. Po zakupieniu wszystkich zaplanowanych sprzętów, przed partnerami stoją jeszcze dwa zadania. Pierwszym z nich są wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich strażaków na Odrze, podczas których zostanie użyty i sprawdzony zakupiony sprzęt. Ćwiczenia odbędą się 14 czerwca w okolicach Zatoni Dolnej, a udział w nich weźmie łącznie ponad 300 osób. Drugie zadanie to organizacja transgranicznej konferencji, podsumowującej nie tylko tegoroczne wspólne ćwiczenia, ale i proces wdrażania oraz efekty tego trzyletniego projektu.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl