Młodzi artyści ze Szczecina i Augsburga tworzyli rzeźby zwierząt.

30 kwietnia 2019r. w Szczecinie zakończył się  kolejny projekt zrealizowany przez Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi oraz bawarskich partnerów. Projekt  współfinansowany był przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - jednostkę centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy  Młodzieży, Wydział Miasta Szczecin- Wydział Kultury oraz Stowarzyszenie Kamienica Loitzów. Do Szczecina zawitała kilkunastoosobowa grupa niemieckich uczniów ze szkoły artystycznej FOS w Augsburgu, by razem rzeźbić w styrodurze. Polsko-niemiecki projekt nosił  tytuł "Przytul mnie". Zadaniem uczestników warsztatów było  wykonanie  przestrzennej formy zwierzęcej   o łącznej długości ok. 4 -5 metrów. Młodzi artyści  pracowali  w zespołach  polsko- niemieckich. Każda z grup otrzymała  styrodurowy blok, w którym następnie rzeźbiła formę wg uprzednio zrobionego szkicu rysunkowego. Forma styrodurowa była   konsekwencją obserwacji kształtu styku dwóch obiektów: ciała i materiału -  w wybranych „konfiguracjach”. Ostateczna wersja zestawienia brył – rzeźba była prezentowana podczas wernisażu w dniu 30.04.2019 o godz. 13.00 w Liceum Plastycznym. Otwarcie wernisażu było jednocześnie czasem podziękowań i ewaluacji. Plenerowe rzeźby są do obejrzenia w ogródku szkolnym. 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl