Moryń zaprasza do Geoparku.

Gmina Moryń, polski partner projektu „Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą”współfinansowanego ze środków Programu Interreg IV A  i organizator„Dni Otwartych” w ramach ogólnopolskiej akcji 10 lat Polski w UE zaprasza w dniach 9-11 maja br. do bezpłatnego zwiedzania Geoparku.

W ramach „Dni Otwartych” planowane jest zwiedzanie Regionalnego Biura Geoparku, w którym znajduje się stała wystawa tematyczna „Geopark”. Przedstawione są tu w formie prezentacji stałej i multimedialnej informacje na temat epoki lodowcowej.
 
Zorganizowany zostanie także spacer Aleją Gwiazd Plejstocenu, gdzie umieszczono odlewy w brązie – naturalnej wielkości tropy 10 przedstawicieli zwierząt typowych dla ostatniej epoki lodowcowej. Przy każdym z nich znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony został opis danego gatunku.
Spacerując Aleją można spotkać również mamucicę Geosię i małego Morynka, niedźwiedzia jaskiniowego, konia stepowego czy tygrysa szablozębnego.
 
Organizatorzy „Dnia Otwartego” zapraszają także do zwiedzania Kamiennego Ogrodu, w którym znajduje się ekspozycja 40 głazów narzutowych pochodzących z najbliższych okolic Morynia.
 
Podczas „Dni Otwartych” – 9-11 maja br. w godz. 11.00-13.00 organizatorzy zapewniają bezpłatny wstęp do wszystkich obiektów. Do dyspozycji odwiedzających będzie również przewodnik.  

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl