Nauczanie interkulturowe w polsko-niemieckich projektach młodzieżowych


W dniach 12-14 listopada 2012 roku w szczecińskim Centrum im. Dietricha Bonhoeffera odbyła się polsko-niemiecka konferencja, skierowana do koordynatorów wymian młodzieżowych po obu stronach granicy. Organizatorami przedsięwzięcia były polskie i niemieckie biura Euroregionu Pomerania, pełniące funkcję jednostek centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Wśród polskich i niemieckich uczestników byli współpracujący od wielu lat partnerzy, z Przedszkola Publicznego Nr 67 i 23 w Szczecinie oraz Kita „Regenbogen” i „Haus der Fröhlichen Jahreszeiten” z Pasewalku,  czy Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Stargardzie oraz przedszkola Uckis „Spatzenhaus” w Schwedt, ale także przedstawiciele placówek pracy pozaszkolnej, z Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Klubu Sportowego „Świt” ze Skolwina, czy Jugendkunstschule z Eggesin. Konferencję poprowadziła polsko-niemiecka para trenerów PNWM: Magdalena Sambor i Falko Reichardt. Już od pierwszych minut spotkania wśród uczestników panowała atmosfera otwartości, ciekawości i kreatywności. Trenerzy zachęcając uczestników podczas całego spotkania do wykonywania licznych zadań (w tym angażujących wiele emocji, odwołujących się do własnych przeżyć, korzeni rodzinnych), postawili poprzeczkę bardzo wysoko. Jednak ciężka praca dała efekty! Ćwiczenia integrujące grupę, animacje językowe, czy zajęcia na przełamanie lodów, które można zastosować podczas realizacji własnych projektów młodzieżowych,  wywołały aprobatę uczestników. Inne spojrzenie na tradycyjne zwiedzanie miasta umożliwiła metoda stadtrellay, którą wykorzystali podczas warsztatów trenerzy, wyznaczając czterem polsko-niemieckim grupkom zadania popołudniowe w mieście. Jedno z zadań brzmiało: zrób fotografie najbardziej charakterystycznym budowlom, miejscom Szczecina i przygotuj prezentację dla wszystkich uczestników. Kolejne zadania wymagały spostrzegawczości i umiejętności teatralnych. Należało przyjrzeć się zachowaniu mieszkańców Szczecina i przedstawić najbardziej charakterystyczne postawy w formie pantomimy, czy wsłuchać się w odgłosy miasta i przedstawić je na forum. Emocji dostarczył także wywiad z mieszkańcem pogranicza, Andrzejem Łazowskim, z którym grupa spotkała się w Cafe 22, podziwiając przy tym zielony Szczecin. 

Ostatni dzień poświęcony był sprawom bardziej formalnym. Podczas prezentacji  przedstawione zostały informacje na temat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz zasad aplikowania i rozliczania dotacji PNWM. Wspomniano także o nowych tendencjach w PNWM (projekty na temat zrównoważonego rozwoju) czy nowościach, dotyczących aplikowania i rozliczania projektów on-line.   

   


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl