Nowy grant UE na projekty realizujące cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

W dniu 21 lutego br. w Berlinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące „Seed Money Facility” – nowego grantu uruchomionego przez UE na projekty realizujące założenia Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.  

 

„Seed money” jest nowym mechanizmem wsparcia Unii Europejskiej przeznaczonym dla państw
z obszaru Regionu Morza Bałtyckiego pozwalającym współfinansować przygotowanie projektów,
które przyczynią się do realizacji celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Pomysły opracowane we współpracy z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych i Liderów Akcji Horyzontalnych będą mogły być w przyszłości wdrażane dzięki środkom z różnych narodowych
i unijnych funduszy.

Projekty, które otrzymają wsparcie w ramach tego grantu nie mogą trwać dłużej niż 1 rok. Partnerstwo musi skupiać minimum 3 partnerów spośród narodowych, regionalnych lub lokalnych władz lub innych podmiotów prawa publicznego z co najmniej 3 różnych państw należących do Regionu Morza Bałtyckiego, tj. Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Szwecji, Białorusi i Rosji.

W ramach mechanizmu „Seed Money Facility” projekty mogą liczyć na wsparcie w wysokości od
30 do 50 tys. euro, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy planowane jest przygotowanie studium wykonalności, kwota ta może być zwiększona do 100 tys. euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosić będzie 85% wartości budżetu projektu i będzie można je otrzymać tylko na następujące kategorie kosztów: personel, koszty usług zewnętrznych, podróże, zakwaterowanie i koszty spotkań.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pod koniec stycznia br. na stronie internetowej http://seed.eusbsr.eu będą dostępne dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego. Nabór projektów będzie miał charakter ciągły. Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie podejmowana 4 razy w roku przez członków Komitetu Monitorującego Programu Region Morza Bałtyckiego we współpracy z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych i Liderami Akcji Horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Rejestracji na lutowe spotkanie informacyjne w sprawie „seed money” dokonać można poprzez stronę internetową: http://eu.baltic.net/25580.html .

Termin rejestracji upływa 14 lutego br.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

 

Więcej informacji na temat nowego unijnego grantu znaleźć można na stronie: http://seed.eusbsr.eu/

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w lutowym spotkaniu informacyjnym organizowanym w Berlinie.  

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl