Partnerzy z Polski i Niemiec razem dla Ukrainy

Od ponad trzech tygodni w Ukrainie trwa wojna. To sytuacja nowa nie tylko dla mieszkańców Ukrainy, ale także dla Polaków i Niemców, którzy od samego początku konfliktu zbrojnego zaangażowali się w pomoc uciekającym przed wojną matkom i dzieciom. Przy takim nieszczęściu nikt nie może pozostać obojętnym – powiedział w szczecińskiej szkole Siegfried Logall ze stowarzyszenia Junge Europäer, które od ponad dwudziestu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 8 w Szczecinie (wcześniej Gimnazjum nr 20). Do niedawna nasza współpraca obejmowała realizację polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych, dziś razem pomagamy ofiarom wojny – podkreślił Krzysztof Koroński, polski koordynator, od lat zaangażowany we współpracę polsko-niemiecką.  Siegfried Logall przyznaje, że z polskim partnerem, a jednocześnie przyjacielem, Krzysztofem Korońskim rozmawia przynajmniej raz w tygodniu o sytuacji na świecie, w kraju, o potrzebach młodych ludzi, snując plany na przyszłość. Tym razem niemieccy partnerzy przyjechali do Szczecina z pomocą dla Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Siegfried Logall i jego żona Ingried w ciągu trzech tygodni zebrali od sponsorów ponad 3000,00 euro, za które kupili w Szczecinie najpotrzebniejsze środki dla rodzin ukraińskich: produkty żywnościowe, chemiczne i higieniczne. Zakupy były konsultowane z przedstawicielami Stowarzyszenia Mi-Gracja, które od początku wojny w Ukrainie gromadzi dary dla uchodźców.

Państwo Logall oprócz zakupionych towarów przywieźli ze sobą wysokiej jakości  wyprawki szkolne, zabawki, środki higieny osobistej dla dzieci i  dorosłych. Wartość darów przekroczyła 4.500,00 euro.

Polsko-Niemiecka Współpraca wyraża podziw i szacunek dla partnerów, szczególne podziękowania składa Siegfriedowi Logallowi, który mimo problemów zdrowotnych zawsze pomaga: słabszym, chorym, potrzebującym pomocy. 

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl