Polscy i niemieccy strażacy przygotowują się do wspólnych ćwiczeń

 
7 maja br. w Schwedt nad Odrą pracownicy WST wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu pt. "Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym". Celem wspólnego przedsięwzięcia, dofinansowanego ze środków Programu Interreg IV A w wysokości 1.762.900,00 EUR, jest osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa ekologicznego w powiatach: Uckermark, Barnim i Gryfińskim, poprzez stworzenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków poważnych awarii przemysłowych, klęsk żywiołowych i wielkoobszarowych pożarów lasów.
 
Podczas majowego spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatu Uckermark i Powiatu Barnim ze strony niemieckiej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ze strony polskiej, omówione zostały szczegóły dotyczące zbliżających się polsko-niemieckich ćwiczeń na Odrze. Partnerzy oprócz zakupu niezbędnego sprzętu (w tym przede wszystkim łodzi i zapór olejowych), w ramach projektu zaplanowali bowiem również coroczne wspólne ćwiczenia. Najbliższe odbędą się 21 września w Zatoni Dolnej.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl