Polsko-niemiecka współpraca wysp Wolin i Uznam

W ubiegły wtorek w Wolinie odbyło się III spotkanie przedstawicieli samorządów Wysp Wolin i Uznam, mające na celu przygotowanie się partnerów do kolejnego okresu programowania 2014-2020.
 
Podczas spotkania dyrektor Muzeum Regionalnego, Ryszard Banaszkiewicz, przedstawił założenia do mającego wkrótce powstać porozumienia między polskimi i niemieckimi samorządami. Jego celem będzie wymiana informacji poprzez system punktów informacyjnych, dzięki czemu powstanie nowoczesna baza danych dostępna dla turystów (ale i mieszkańców) obu wysp. W nowej bazie będzie można znaleźć m.in. informacje o atrakcjach turystycznych i organizowanych imprezach, a jej adres i opis umieszczany będzie na wszystkich promocyjnych elementach graficznych, umiejscowionych u polskich i niemieckich partnerów projektu.
 
Uczestnicy spotkania z aprobatą przyjęli wstępne założenia nowopowstającego przedsięwzięcia. Do połowy października poszczególne samorządy złożą swoje deklaracje uczestnictwa w projekcie i wyznaczą osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie. Koordynatorem ze strony polskiej jest Ryszard Banaszkiewicz.
 
Spotkanie odbyło się w niedawno odrestaurowanym barokowym Dworku w Wolinie, w którym można obecnie podziwiać wystawę prac malarskich i rzeźbiarskich, będącą efektem sierpniowych warsztatów "Polsko-Niemieckie Spotkania Sztuki Wolin – Usedom", dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów Programu Interreg IV A.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl