Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

W dniu 03 lipca br. odbyło się już XIV posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które podejmuje decyzje o dofinansowaniu polsko-niemieckich projektów w ramach Funduszu Małych Projektów. Członkowie Komitetu zatwierdzili łącznie 46 projektów na łączną kwotę ponad 524 tyś euro.

Gościnnie w posiedzeniu wzięła udział Pani Ursula Brautferger - Kierownik Instytucji Zarządzającej. Pracownicy wspólnego Biura FMP/SPF Büro przygotowali raport dotyczący realizacji drugiego etapu projektu „Fundusz Małych Projektów – kontynuacja”.
 
Drugi etap Funduszu Małych Projektów ma na celu wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych, mających wpłynąć na poprawę wzajemnego porozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie. Planowane działania powinny wzmacniać pojęcie regionalnej identyfikacji i przyczyniać się do lepszego poznania się mieszkańców pogranicza. W ramach Funduszu Małych Projektów wspierane są przedsięwzięcia kulturalne, spotkania, imprezy sportowe, warsztaty. Programy poprzednie pokazały jak wielką wagę mieszkańcy polskiej i niemieckiej części Euroregionu przywiązują do realizacji małych projektów, które w wyraźny sposób wpływają na poprawienie i zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej, jej wzmocnienie, oraz stanowią doskonałą bazę pod kolejne wspólne inicjatywy partnerskie mieszkańców obu krajów. Program kierowany jest do organizacji niedochodowych (np. samorządy lokalne, domy kultury, stowarzyszenia) i stanowi możliwość wsparcia wspólnych polsko-niemieckich projektów. Obecnie projekty FMP służą często przygotowaniu przyszłych „dużych” projektów INTERREG VA. 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA rozpoczęto 2.01.2012 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Zakłada się, iż małe projekty dofinansowane z Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA będą mogły byś realizowane do połowy 2014 roku.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl