Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina"

 

Dnia 6 października 2020 r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Spotkanie przeprowadzono w formie hybrydowej – część uczestników była obecna w  biurze lidera projektu – Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, a pozostali uczestniczyli w spotkaniu w formie on-line. Ze strony Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania członkami Grupy Koordynacyjnej są dyrektor Biura Paweł Bartnik i jego zastępczyni, Irena Stróżyńska.

 

Grupa Koordynacyjna przyjęła protokół ze swojego pierwszego posiedzenia oraz jednomyślnie zatwierdziła  regulamin swojego działania.  Następnie partnerzy omówili wyniki pierwszych warsztatów tematycznych „Transport regionalny i mobilność w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina”, które odbyły się dnia 10 września b.r. w Floting Arena, a którego organizatorem było Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Szczecina. W dyskusji o warsztatach podkreślono ich bardzo dobre przygotowanie organizacyjne. Od strony merytorycznej warsztaty były ujęte bardzo szeroko, co spowodowało, że z jednej strony nie pominięto żadnego aspektu, ale nie było pogłębione. W chwili obecnej przygotowywane są materiały powarsztatowe.

Omówiono także stan przygotowań kolejnych warsztatów oraz konferencji inauguracyjnej, która odbędzie się 18.11.2020 w  Szczecinie i w formie hybrydowej. W pierwszej część konferencji zaplanowane są referaty wprowadzającej pokazujące, w jaki sposób w innych regionach transgranicznych funkcjonują modele pozyskiwania danych i  monitoringu terytorialnego. W drugiej części zostaną sformułowane potrzeby Transgranicznego Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl