Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 

29 września 2020r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Zarząd prowadzony był w systemie online. W trakcie spotkania dyskutowano o projektach złożonych w Sekretariacie Technicznym Programu INTERREG VA, które będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

 

 

 

Dyrektor Irena Stróżyńska przedstawiła realizację naboru wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach programu specjalnego "Covid". W

ciągu pół roku osiągnęliśmy ogromny sukces, gdyż do naszego biura złożono projekty na kwotę ok. 1 mln euro.  Są to projekty wychodzące naprzeciw potrzebom, wynikającym z sytuacji, którą wywołała epidemia.

 

 

 

Zaprezentowano również informację na temat funkcjonowania PNWM. Niestety, pandemia bardzo utrudnia wymianę młodzieżową a osiągane wyniki są dużo gorsze niż w  latach poprzednich. Ponadto przekazano członkom Zarządu informację na temat realizacji projektu, dotyczącego opracowania Strategii Rozwoju Euroregionu Pomerania, którego zwieńczeniem będzie zaakceptowanie Strategii przez grupę roboczą na spotkaniu  8 października 2020r. w Greifswaldzie.

 

 

Dyrektor Paweł Bartnik poinformował Zarząd o toczących się rozmowach na temat przyszłego okresu programowania, w tym usytuowania Sekretariatu Technicznego dla Programu Interreg VIA.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl