Prace przy stargardzkiej Bastei dobiegają końca

Przebudowa i modernizacja Bastei w Stargardzie Szczecińskim jest jednym z ważniejszych elementów realizacji polsko – niemieckiego projektu pn. „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim”, który jest realizowany przez partnerskie miasta Stargard Szczeciński i Neubrandenburg.
 
Przebudowa stargardzkiego zabytku obejmująca budynek portierni i hurdycję polegała na budowie nowego budynku wejściowego do muzeum wraz z podziemnym przejściem wzdłuż murów obronnych przy ul. Sukienniczej łączącym Basteję z budynkiem wejściowym (portiernią), na renowacji Bastei oraz na wykonaniu i montażu widokowej drewnianej hurdycji. Modernizacja Bastei była warunkiem, którego spełnienie było konieczne do realizacji drugiej części projektu, tj. do stworzenia i instalacji ekspozycji muzealnej przedstawiającej historię tego regionu.
 
22 maja br. odwiedziliśmy Stargard Szczeciński. W takcie naszej wizyty monitorującej dowiedzieliśmy się, iż prace przy Bastei dobiegają już końca. W całości zakończone zostały już działania budowlane zarówno w samej Bastei jak i w części dotyczącej renowacji muru miejskiego. W chwili obecnej trwają ostatnie prace wykończeniowe mające na celu zakończenie aranżacji wnętrz i zainstalowanie wystawy. Wszystkie działania na tym obiekcie muszą zostać zakończone najpóźniej do 13 czerwca br. bo na ten dzień zaplanowana została uroczystość otwarcia Bastei połączona z 2-dniową polsko – niemiecką konferencją pt. „Między tradycją a nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu”.
 
Polski partner projektu na realizację działań w Stargardzie otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości ponad 2 mln euro.
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl