Praktyki pracowników UMWZ w WST

Wczoraj, tj. 15 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, którzy odbywać będą praktyki we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Interreg IV A w Löcknitz.
 
W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programem Interreg IV A a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego trzech pracowników UMWZ weźmie udział w hospitacjach w WST w Löcknitz. Trwać będą one na przełomie kwietnia i maja br. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy na co dzień pracują w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, podczas wizyt w WST będą mieli okazję zapoznać się nie tylko z założeniami, realizacją, efektami transgranicznego programu współpracy polsko-niemieckiej jakim jest Program Interreg IV A, ale także ze specyfiką codziennej pracy w polsko-niemieckim zespole. Będą oni także uczestniczyć w wizytach monitorujących realizację poszczególnych projektów, które regularnie przeprowadzane są przez pracowników WST. 
 
Podczas wczorajszego pierwszego spotkania nasze koleżanki z Urzędu Marszałkowskiego odwiedziły także Punkt Kontaktowo-Doradczy w Löcknitz. Stworzony on został w ramach realizacji projektu „Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Programu Interreg IV A. Podczas wizyty, Paniom towarzyszył Pan Peter Heise, Dyrektor Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. pełniącego funkcję  Lead Partnera wspomnianego wyżej projektu.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl