RDOŚ zaprasza 6 i 9 maja br. do Gryfina.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, jako polski partner projektu „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry”, dzięki finansowemu wsparciu ze środków UE w ramach EFRR, stworzyła pawilon multimedialny oraz ścieżkę dydaktyczną, do odwiedzenia których serdecznie Państwa zapraszamy, szczególnie podczas organizowanych przez RDOŚ „Dni Otwartych”, tj. 6 i 9 maja br.
 
W pawilonie znajdują się 2 interaktywne dotykowe ekrany z dwujęzycznym programem edukacyjnym (polskim i niemieckim). Gwarantują one świetną zabawę dla dzieci oferując poznawanie przyrody poprzez np. układanie puzzli z wizerunkiem gatunków chronionych zwierząt, przejście labiryntów unikalnej Doliny Dolnej Odry, rozpoznawanie odgłosów i tropów zwierząt. Pawilon odwiedzać można w dni powszednie w godz. 9.00-14.00,wstęp jest bezpłatny. Znajduje się on w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (na przejściu granicznym Gryfino-Mescherin).
 
Udając się na spacer ścieżką dydaktyczną można zapoznać się z przyrodą transgranicznego obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry. Na ścieżce ustawionych zostało 6 przestrzennych makiet dotyczących ukształtowania terenu Doliny na przestrzeni wieków wraz z opisami. Ekspozycja uwzględnia formy geologiczne Doliny, charakterystyczne gatunki flory i fauny, siedliska przyrodnicze, hydrologię oraz działalność człowieka. Podczas spaceru można odpocząć na specjalnie do tego przeznaczonym placu gdzie dla dzieci został stworzony plac zabaw a dla dorosłych ustawione zostały stoły i ławy, są tam również mocowania na rowery. Ścieżka dydaktyczna biegnie wałem przeciwpowodziowym na Międzyodrzu przy moście na Regalicy. 
 
Podczas „Dni Otwartych” – 6 i 9 maja br. pracownicy RDOŚ opowiedzą o polsko-niemieckim projekcie i pomogą w obsłudze ekranów multimedialnych.
 
W imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie – zapraszamy!
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl