Realizacja projektu w Dolinie Dolnej Odry

W ramach projektu "Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry" widać już znaczące postępy w budowie domu "Natura 2000" w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry w Criewen. Jej zakończenie nastąpi w czerwcu przyszłego roku. Nie jest to jednak jedyne działanie inwestycyjne niemieckiego partnera – w trakcie budowy są również dwie wieże obserwacyjne w miejscowościach Stützkow i Mescherin.

Polski partner projektu – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, zbliża się już ku końcowi swoich działań. Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie koncepcje monitoringu, sam monitoring oraz prace związane z czynną ochroną zostały już wykonane. Do końca listopada powinna być również gotowa turystyczna ścieżka edukacyjna. Do wykonania pozostał jeszcze system informacyjny – wszystkie tablice po polskiej i niemieckiej stronie będą przygotowane według takiego samego projektu.
 
Projekt posiada własną stronę internetową, dostępną w dwóch językach: polskim i niemieckim (http://unikalnadolinadolnejodry.eu/ ).
 
Wspólny polsko-niemiecki projekt został dofinansowany ze środków Programu Interreg IV A kwotą blisko 3,5 mln. euro.
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl