Robocze spotkanie Centrów Usługowo- Doradczych Euroregionu Pomerania

W dniu 13.02.2019 w siedzibie biura SBC Schwedt/O odbyło się cykliczne spotkanie wszystkich partnerów projektu Centrów Usługowo- Doradczych Euroregionu Pomerania, tym razem przy udziale przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg VA  -  pani Aleksandry Wietrzychowskiej oraz pana Patrycjusza Cerana. Pracownicy WS zadeklarowali pomoc w postaci organizacji szkoleń oraz spotkań z ekspertami w zakresie realizacji projektu dla pracowników wszystkich biur CUD. Na spotkaniu omawiano bieżącą działalność poszczególnych biur i zaplanowane wydarzenia na I półrocze bieżącego roku, które zostaną podsumowane w czerwcu 2019 roku w siedzibie CUD w Karlinie.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl