Ruszyły prace nad transgraniczną strategią Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020.


Ponad stu przedstawicieli polskich i niemieckich miast, gmin i powiatów zrzeszonych w  SGPEP i Kommunalgemeinschaft Pomerania oraz beneficjenci programów unijnych,  współzarządzanych przez Euroregion Pomerania wzięło udział w polsko-niemieckiej konferencji na temat strategii i koncepcji rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020. Spotkanie, które zaszczycił swoją obecnością Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, odbyło się w Szczecinie 27 marca 2012 w pięknej scenerii sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich.

 

 

Przedmiotem konferencji było omówienie najważniejszych celów i zadań strategii, która będzie wyznaczała kierunki rozwój Euroregionu Pomerania w przyszłej perspektywie finansowania UE.  Konferencja dała zainteresowanym możliwość zgłoszenia tematów istotnych z punktu widzenia współpracy transgranicznej, które powinny się znaleźć w strategii.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl