Solidarni z Ukrainą - dotacje PNWM na wsparcie ukraińskich partnerów

Szanowni Państwo,

od 30 lat istnienia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Ukraina stanowi stały element wymiany młodzieży. W ostatniej dekadzie PNWM wspiera co roku ponad 100 polsko-niemiecko-ukraińskich spotkań młodzieży. Projekty z Ukrainą stanowią największą część  trójstronnych projektów dofinansowywanych przez naszą organizację.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, jak w tym trudnym czasie wesprzeć ukraińskie organizacje partnerskie, prosimy zapoznać się z poniższymi możliwościami uzyskania dotacji PNWM.
 

 
POBYT INDYWIDUALNY
Polscy i niemieccy partnerzy mogą zaprosić osoby ze swoich organizacji partnerskich w Ukrainie na indywidualny pobyt (do trzech miesięcy) w Polsce lub Niemczech. PNWM udzieli dofinansowania w kwocie do 90 złotych + 30 złotych „dodatku na czas pandemii” na dzień i osobę (w Niemczech 30 euro + 10 euro) oraz znacząco zrefunduje koszty podróży. Program realizowany jest w ramach hospitacji (dla nauczycieli, pracowników stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji) lub praktyk – dla osób poniżej 26 roku życia. Wniosek o dotację należy złożyć przez portal OASE (rodzaj projektu: wymiana indywidualna / praktyki / hospitacja). Podczas wypełniania wniosku można podać partnerów projektu, załączyć program i opisać cele, ale treści te nie są niezbędne do złożenia wniosku.

ZAPROSZENIE DLA GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY
Jeśli dzieciom i młodzieży z Ukrainy uda się dotrzeć do Polski lub Niemiec lub jeśli te grupy są już w Polsce lub Niemczech, to PNWM może dofinansować ich pobyt do 28 dniW spotkaniach tych mogą, lecz nie muszą, uczestniczyć grupy partnerskie z Niemiec i Polski. W przypadku zakwaterowania u rodzin dotacja wyniesie do 40 złotych + 15 złotych „dodatku na czas pandemii” (w Niemczech 12 euro + 5 euro) na dzień i osobę. W przypadku zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych lub placówkach kształceniowych wysokość stawki to maks. 90 złotych + 30 złotych „dodatku na czas pandemii” (w Niemczech 30 euro + 10 euro) na dzień i osobę. Dodatkowo można otrzymać także dofinansowanie do honorarium pośrednika językowego i do kosztów podróży.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE 4×3 I 4×1       
Jeśli polsko-niemieckie partnerstwo chciałoby wyrazić swoje poparcie dla pokoju i zorganizować akcję humanitarną lub społeczną (w ramach spotkania młodzieży lub w miejscu swojej siedziby), może ubiegać się o dofinansowanie kosztów projektu w kwocie do 3000 złotych lub 1000 euro. Więcej informacji

Prosimy o wyrozumiałość wobec faktu, że portal OASE nie jest jeszcze całkowicie dostosowany do tej zmiany, dlatego prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które ułatwią Państwu złożenie wniosku. Link do dokumentu.
 

CZY MAJĄ PAŃSTWO INNE PROPOZYCJE LUB PYTANIA?

Prosimy kierować je na adres ukraina@pnwm.org lub dzwoniąc pod numer:
+48 22 518 89 35

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl