Spotkanie Dyrektorów Euroregionów

W dniu 5 lutego 2013 roku w siedzibie Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. w Löcknitz odbyło się spotkanie dyrektorów biur euroregionów położonych wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, czyli Euroregionu Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr i Nysa. Najważniejszym celem spotkania było przygotowanie wspólnego stanowiska euroregionów, znajdujących się na granicy zachodniej  na posiedzenie Polsko -  Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbędzie się w kwietniu br. w Szczecinie. Obecni na spotkaniu dyrektorzy biur dyskutowali na temat przyszłości euroregionów, ich roli w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020 i zadaniach, jakie stoją przed euroregionami.

W związku z tym, że euroregiony są najbliżej wnioskodawców, mają rozeznanie w specyfice współpracy transgranicznej, jej problemach i zachodzących zmianach, dyrektorzy wypowiedzieli się jednoznacznie za utrzymaniem w przyszłym okresie programowania trzech programów wsparcia na polsko-niemieckim pograniczu, tak, jak jest obecnie. Takie stanowisko zostanie przedstawione wspólnie  w kwietniu Komisji Międzyrządowej. Zdaniem Euroregionów trzy programy transgraniczne zagwarantują wdrażanie w euroregionach priorytetów wypracowanych w euroregionalnych strategiach rozwoju i działania, jak i w Programach Operacyjnych, umożliwią działanie zgodnie z ideą subsydiarności i elastyczności.  
Dyrektorzy postanowili również kontynuować podobne spotkania raz po polskiej, raz po niemieckiej stronie przynajmniej dwa razy w roku, a także raz na dwa lata organizować konferencję regionów granicznych, zapraszając na nią przedstawicieli Komisji Europejskiej.  
Spotkanie zakończono symbolicznym zasadzeniem drzewa przed siedzibą Kommunalgemeinschaft Pomerania. Drzewo było prezentem od Toralfa Schiwietza , dyrektora Euroregionu Pro Europa Viadrina, który osobiście nie mógł wziąć udziału w spotkaniu. Mamy nadzieję, że wspólnie zasadzona lipa będzie pięknie rosła i symbolizowała jedność polsko-niemieckiego pogranicza.  

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl