Spotkanie polskich i niemieckich przedstawicieli jednostek centralnych PNWM z Zarządem PNWM, Poznań 21-23.10.2013

Pod koniec października br. nad poznańską Maltą odbyła się konferencja jednostek centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (jc PNWM). Jest to najważniejsze spotkanie w roku dla naszej organizacji, gdyż Zarząd PNWM przedstawia ponad stu przedstawicielom polskich i niemieckich jc PNWM sytuację finansową wymiany szkolnej i pozaszkolnej, tendencje rozwojowe w obu krajach, liczbę zrealizowanych projektów i   dane, dotyczące udziału młodzieży z Polski i Niemiec w spotkaniach. Jak się okazało liczba wspartych przez PNWM projektów młodzieżowych w 2013 r. jest utrzymana na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym i wyniesie ok 3000 projektów. W samym województwie zachodniopomorskim będzie to ok 200 programów. Wśród wspartych finansowo spotkań są takie, które wynikają z wieloletniego partnerstwa miast i gmin, ale są też takie, które stanowią inicjatywę oddolną organizacji i szkół. Ciągle ogromnym zainteresowaniem cieszy się projekt dzień.de | der-tag.pl. W tegorocznej edycji odbyło się prawie 300 projektów. I co warto zaznaczyć, najaktywniejsze było nasze województwo. W zachodniopomorskim zrealizowano 47 projektów. Większość projektów zainicjowały lokalne szkoły, w niewielu przypadkach kierując swą ofertę do innych zaprzyjaźnionych szkół w regionie. Konkursy, quizy, festiwale piosenki i inne aktywności były skierowane przede wszystkim do uczniów. Inicjatywa będzie kontynuowana w 2014 r. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.pnwm.org
 
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl