Spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej w sprawie "Koncepcji rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina".

Dnia 29 kwietnia b.r. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania odbyło się pierwsze spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej w sprawie "Koncepcji rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina".
Celem spotkania było omówienie stanowiska partnerów niemieckich dotyczące priorytetów rozwoju polskiej części obszaru metropolitalnego oraz prezentacja propozycji zapisów dotyczące kierunków rozwoju istotnych z punktu widzenia niemieckiej części badanego badanego obszaru.

Opracowanie „Priorytety rozwoju polskiej części transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina” powstało w 2011 roku. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w roku 2010, a ich finansowanie zapewnili sygnatariusze porozumienia podpisanego w tej sprawie: Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Prace nad częścią polską opracowania zakończyły się jesienią 2011 roku. Jego wyniki zaprezentowano na szeregu spotkań ze stroną niemiecką, które odbyły się w okresie od grudnia 2011 roku do grudnia 2012 roku. Zainteresowanie strony niemieckiej zaowocowało przystąpieniem do prac nad dokumentem obejmującym cały obszar oddziaływania metropolii szczecińskiej, której znaczna część leży po zachodniej stronie Odry.
Na poniedziałkowym spotkaniu ustalono wstępny harmonogram prac. Kolejne spotkanie planowane jest na 21 maja b.r. w Neubrandenburgu. Wspólny polsko-niemiecki dokument określający priorytety rozwoju jedynej polskiej  transgranicznej metropolii  spodziewany jest na koniec 2013 roku. „Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina” będzie podstawą do realizacji wspólnych projektów w zbliżającej się perspektywie finansowania 2014-2020.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl