Stargardzka Basteja została otwarta!

Modernizacja Bastei dobiegła końca. Wczoraj, tj. 13 czerwca br., stargardzki zabytek, a w nim multimedialna wystawa opowiadająca historię tego miasta, zostały otwarte dla zwiedzających.

Uroczyste otwarcie odbyło się pierwszego dnia konferencji „Między tradycją a nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu” będącej częścią dobiegającego końca polsko-niemieckiego projektu „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg IV A.

Zasadniczym celem projektu realizowanego od 2010 roku przez Gminę Miasto Stargard oraz miasto Neubrandenburg była przebudowa Bastei wraz z otoczeniem oraz przygotowanie wystaw w dwóch historycznych obiektach, w neubrandenburskim Klasztorze Franciszkanów oraz w stargardzkiej Bastei. W Neubrandenburgu prace jeszcze trwają, w Stargardzie – dobiegły właśnie końca. Obie wystawy opowiadać mają o przeszłości tych miast, w której było wiele punktów wspólnych, wiele tych samych „kamieni milowych”.
 
Wystawa stała prezentowana w Bastei podzielona została na część wstępną i cztery sekwencje tematyczne prezentowane na kolejnych poziomach wystawienniczych. W gablotach umieszczonych zostało 370 eksponatów, na ścianach i elementach użytkowych niemal 50 odwzorowań grafik, map lub fotografii, w multimediach około 1000 rycin, map, archiwaliów, druków, dokumentów, fotografii czy pocztówek. Całość uzupełniają fotografie współczesne. Oprócz elementów statycznych zwiedzający mają do dyspozycji film, animacje, hologram i strefę multitouch. Oglądanie wystawy ułatwiają audioguidy oraz rozwiązania zastosowane z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu. Wystawa przygotowana została w pełnej wersji w języku polskim i niemieckim, wybrane funkcje posiadają także tłumaczenie na język angielski.
 
Wczorajsze uroczyste otwarcie Bastei było jednym z głównych punktów konferencji naukowej pt. „Między tradycją a nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu”. W ciągu dwóch dni, 13 i 14 czerwca, Stargard gościł polskich i niemieckich naukowców, archeologów i muzealników.        
Konferencja ta była nie tylko podsumowaniem polskiej części partnerskiego projektu, ale również stała się okazją do spotkania, wzajemnego poznania i wymiany poglądów. Podczas tych dwóch dni prezentowane były wybrane muzea, ich wystawy, projekty edukacyjne i oferta turystyczna. Pochylano się nad tematem historii i rozwoju muzealnictwa na Pomorzu i w Meklemburgii po roku 1945 jak również próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania: jak powinno wyglądać dzisiejsze muzeum, jakiej oferty oczekują odwiedzający oraz czy oczekiwania w tym względzie są takie same po obu stronach polsko-niemieckiej granicy?
Pan Paweł Bartnik – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – mówił także o możliwościach finansowania projektów muzealnych ze środków UE w przyszłym okresie programowania 2014-2020.
 
Wszystkich zainteresowanych historią Stargardu zapraszamy do odwiedzania Bastei i do zapoznania się z muzealną opowieścią o dziejach tego miasta!
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl