Świętowaliśmy 20-lat Euroregionu Pomerania

15 grudnia 1995 roku w Szczecinie, po kilku latach dyskusji i negocjacji, podpisano „Umowę o utworzeniu Euroregionu Pomerania”. Jej sygnatariuszami byli: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” (obecnie Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania SGPEP), niemiecki Związek Komunalny Europaregion Pomerania e.V. oraz Miasto Szczecin.

Tego dnia na w sali szczecińskiego Zamku Książąt Pomorskich umowę podpisali: Bartłomiej Sochański (ówczesny prezydent Szczecina), Rainer Haedrich (prezydent Europaregion Pomerania e.V) i Zbigniew Zychowicz (przewodniczący KZC GPZ „Pomerania”). Zgodnie z zapisami z umowy, celem Euroregionu Pomerania miało być „ podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców po obu stronach granicy”. Przypadające na 2015 roku 20-lecie utworzenia euroregionu, było okazją do weryfikacji tych założeń.

Uroczystości odbyły się 17 grudnia w salach Trafostacji Sztuki w Szczecinie. W obchodach udział wzięło blisko 200 osób. Wśród nich inicjatorzy powstania euroregionu, członkowie należący do obu stowarzyszeń i przyjaciele z sąsiadujących z Pomeranią euroregionów. Gospodarzami spotkania byli Piotr Jedliński, Prezydent polskiej części Euroregionu Pomerania i dr Alexander Badrow, Prezydent niemieckiej części Euroregionu Pomerania. Miasto Szczecin reprezentował Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Podczas wystąpień każdy podkreślał jak ważny dla stosunków polsko-niemieckiego pogranicza jest Euroregion i działające w nim samorządy i organizacje. Przełamywanie stereotypów, podejmowanie wspólnych inicjatyw i nawiązywanie nowych kontaktów są podstawą jego funkcjonowania. Instrumentem umożliwiającym realizację tych zadań jest m.in. transgraniczny Program Interreg i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

- Życzę Państwu i sobie wytrwałej pracy na rzecz dalszego rozwoju i współpracy. Przez te 20–lat zrobiliśmy więcej, niż niejedno pokolenie - mówił Piotr Jedliński. Dr Aleksander Badrow wspominał pierwsze projekty i unijne dotacje jakie były możliwe dla tego regionu dzięki umowie z 1995 roku. – Euroregion pełni bardzo ważną rolę inicjatora, prekursora i pośrednika w transgranicznych kontaktach. Przed nami są nowe szanse i wyzwania. Możemy je zrealizować razem tylko wtedy, jeśli wszyscy będziemy mieli wspólny cel i podejmiemy wspólną odpowiedzialność - dodał Badrow.

A podstawą lepszej współpracy jest z pewnością brak bariery językowej na pograniczu. Na to z kolei uwagę zwracał Krzysztof Soska. - Istotnym elementem naszej współpracy jest edukacja. Warto tu wymienić gimnazjum w Löcknitz, Liceum Ogólnokształcące nr 9 ze Szczecina czy współpracę szkół zawodowych w Chojnie i Schwedt. Prezydent Szczecina dodał, iż miasto w najbliższych latach stawia na budowanie kompetencji językowych, szczególnie na naukę języka niemieckiego.
Wśród przemawiających gości, byli także: Anna Mieczkowska, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ursula Brautferger, Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego i  Anne Quart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Brandenburgii.

Po przemówieniach, przyszedł czas nagród i wręczania medali. Z rak Anny Mieczkowskiej Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego odebrały Panie: Andrea Gronwald, dyrektor niemieckiego Związku Komunalnego Europaregion POMERANIA e.V. z Löcknitz, Irena Stróżyńska zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP) w Szczecinie i Iwona Kowalczyk, Kierownik Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie przy SGPEP.

Następnie wręczono nagrody Euroregionu Pomerania w trzech kategoriach: osobowość, organizacja pozarządowa i samorząd. Laudację na cześć nagrodzonych, wygłosili dr Alexander Badrow i Krzysztof Soska. Nagrodę za wkład we współpracę polsko-niemiecka odebrali: Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta WOOD & BRASS BAND z Goleniowa, która wzbogaciła także artystycznie swój udział w uroczystości, Kreisfeuerwehrverein Mecklenburgische-Seenplatte e.V., Lothar Großklaus, Waldemar Miśko, Stadt Schwedt i Gmina Police.

Obchody zakończył koncert Baltic Neopolis Orchestera.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl