Szkoła Muzyczna w Stargardzie pięknieje!

Dzięki realizacji polsko-niemieckiego projektu „Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/miasto hanzeatyckie Stralsund - zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego” prowadzona jest w Stargardzie renowacja obu budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia .
Renowacja zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 13 została zakończona już w zeszłym roku. Zakres prac obejmował m.in. odrestaurowanie ściany frontowej budynku, która jest jedynym fragmentem ocalałym w niezmienionym kształcie od XV wieku, hydroizolację ścian fundamentowych oaz prace konserwatorskie przy oryginalnych fragmentach muru. Ponadto, remont obejmował szereg prac  niezwiązanych z konserwacją zabytku. Budynek został przekazany do użytkowania w maju ub.
W chwili obecnej trwają jeszcze w dalszym ciągu prace remontowe w drugim budynku Szkoły, przy ul. Kazimierza Wielkiego 13 a. Podczas wizyty monitorującej w dniu 18.06.2013 dowiedzieliśmy się, iż planowane ich zakończenie to koniec bieżącego miesiąca. Do końca sierpnia polski partner projektu powinien dokończyć wyposażenie współczesnego budynku oraz uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie tak, aby możliwym było rozpoczęcie zajęć z uczniami od 1 września br.
Na 17 października 2013 roku zaplanowana została uroczystość zakończenia realizacji polskiej części projektu, która będzie również świetną okazją do podsumowania efektów realizacji transgranicznego projektu oraz omówienia dalszych planów współpracy pomiędzy partnerami.
Niemieckim partnerem projektu jest Szkoła Muzyczna Miasta Hanzeatyckiego Stralsund. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Interreg IV A w wysokości ponad 5,1 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl