Szkoła Muzyczna w Stargardzie w nowej odsłonie

17 października br. odremontowana siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim została oficjalnie otwarta. 
Uroczystość odbyła się w nowej „Sali Koncertowej Stralsund”. Swoją obecnością galę zaszczyciło wielu znamienitych gości, a wśród nich m. in. Prezydent Miasta Stargard, Sławomir Pajor oraz Nadburmistrz Stralsundu – Alexander Badrow. W uroczystości wzięli także udział stargardzcy przedstawiciele do polskiego parlamentu: Zofia Ławrynowicz i Michał Jach oraz senator – Sławomir Preiss. 
Remont siedziby Szkoły Muzycznej w Stargardzie możliwy był dzięki wspólnemu projektowi Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/miasto hanzeatyckie Stralsund - zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego realizowanemu wspólnie z niemieckim partnerem – Miastem Hanzeatyckim Stralsund (Szkoła Muzyczna w Stralsundzie). Partnerzy pozyskali niezbędne wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu INTERREG IV A. 
Środki uzyskane w ramach dofinansowania przeznaczone zostały na:
  • renowację zabytkowego budynku z XV wieku oraz remont i rozbudowę gmachu szkoły z lat 80tych XX wieku w Stargardzie, nowo powstała hala koncertowa otrzymała nazwę „Sala Koncertowa Stralsund”; zakupione zostały także instrumenty i wyposażenie multimedialne oraz wyposażenie niezbędne do funkcjonowania placówki;
  • odrestaurowanie zabytkowego budynku „Landständehaus” – barokowego pałacu miejskiego z początku XVIII wieku oraz rozbudowę jego tylnej części, dzięki czemu powstała nowa siedziba Szkoły Muzycznej w Stralsundzie, zakup wyposażenia oraz instrumentów; sala koncertowa otrzymała nazwę „Sala Koncertowa Stargard Szczeciński”.
Dzięki realizacji tego projektu obaj partnerzy zyskali nowoczesne warunki lokalowe  i sprzętowe, co pozwoli z pewnością na dalszy rozwój i intensyfikację współpracy zarówno pomiędzy uczniami jak i nauczycielami szkół muzycznych ze Stargardu i Stralsundu.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl